Utorak, 25 Juna, 2024

Prvi sastanak Radne grupe – sigurnosne pripreme za održavanje Općih izbora u BiH 2022. godine

Radna grupa za praćenje realizacije zadataka iz nadležnosti institucija i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini vezanih za provođenje Općih izbora u BiH 2022. godine održala je u Sarajevu prvi sastanak na kojem su razmatrane aktivnosti agencija u vezi sa izbornim procesom i budućim načinom razmjene informacija, odnosno sigurnosnim pripremama za održavanje izbora.

Podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 04.05.2022. godine, donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini, a koji će se održati 02.10.2022. godine. Kako je Izbornim zakonom BiH propisana obaveza institucija vlasti na svim nivoima da pruže pomoć organima nadležnim za provođenje izbornog procesa, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine je u cilju osiguranja atmosfere koja će garantovati maksimalan stepen sigurnosti tokom čitavog izbornog procesa, donio Odluku o imenovanju Radne grupe za praćenje realizacije zadataka iz nadležnosti institucija i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini vezanih za provođenje Općih izbora u BiH 2022. godine.

Članovi Radne grupe su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Centralne izborne komisije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Policije Brčko distrikta BiH, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalne uprave policije i MUP-a Kantona Sarajevo.

Zadatak Radne grupe je da prati i analizira stanje sigurnosti na području BiH, sugeriše neophodne smjernice za postupanje agencija za provođenje zakona u BiH, poduzima blagovremene poslove koordinacije putem agencija za provođenje zakona, te ostvaruje kontinuiranu saradnju sa odborima/štabovima akcije za sigurnost Općih izbora u BiH formiranim od strane entitetskih/kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta BiH, a u cilju postizanja maksimalnog stepena sigurnosnih uslova za neometano održavanje izbornog procesa u BiH 2022. godine.

Veliku zainteresiranost za sigurnost izbora kao i praćenje ovog procesa izrazio je i EUFOR, čiji predstavnici su prisustvovali sastanku te izrazili interes da kao posmatrači prisustvuju budućim sastancima Radne grupe.

VIJESTI

Najnovije vijesti