Četvrtak, 7 Decembra, 2023

Misija OSCE-a u BiH poziva na hitno usvajanje nove Strategije za reformu pravosudnog sektora BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini podržala je Ministarstvo pravde BiH u organizaciji pet konsultacijskih sastanaka, koji su se održali u periodu od marta do maja 2022. godine širom države, a čija tema je bila nacrt Strategije za reformu pravosudnog sektora za period 2021. – 2027. godina.

Ovi sastanci su dio šireg procesa usmjerenog na rješavanje zastoja u reformi pravosudnog sektora i ubrzanje procesa usvajanja Strategije, te na brojnije i kvalitetnije učešće relevantnih aktera.

Sastanci su imali za cilj poticanje ključnih institucija da podrže provedbu Strategije i osiguraju potrebna finansijska sredstva.

Od ključnog je značaja što se Strategijom osigurava preuzimanje odgovornosti od lokalnih vlasti za postizanje konkretnih doprinosa i rezultata na polju reforme pravosudnog sektora u BiH, saopćeno je iz OSCE-ove misije.

Misija poziva vlasti da što prije usvoje i efektivno provedu Strategiju, koja pruža institucijski okvir kao neophodnu komponentu za širu, prijeko potrebnu, reformu pravosudnog sektora u BiH.

Kako se u saopćenju navodi, Delegacija Evropske unije u BiH/Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH (Ured EU u BiH) također pažljivo prati ovaj proces.

U svom Izvještaju o napretku BiH iz 2021. godine, Evropska komisija pozvala je BiH da, tokom predstojeće godine, hitno usvoji novu Strategiju za reformu pravosudnog sektora i relevantni Akcijski plan, koja bi zamijenila onu koja je prestala važiti 2018. godine, kao jednu od obaveza vlasti prema građanima BiH koji zaslužuju neovisan, javno odgovoran i efektivan pravosudni sektor.

Pravosudna reforma je i ključna komponenta procesa pridruživanja EU. Misija OSCE-a u BiH će, u partnerstvu sa Uredom EU u BiH, nastaviti pružati podršku ovom procesu, navodi se u saopćenju.

federalna.ba/Fena

VIJESTI

Najnovije vijesti