Nedjelja, 21 Jula, 2024

Radni sastanak o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prestupništva

dav

U cilju praćenja i podrške realizacije Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu i „Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije 2016-2019” Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Biroom za ljudska prava održalo radni sastanak.

Sastanak je okupio predstavnike resornih ministarstava (obrazovanja i nauke, unutrašnjih poslova, zdravstva i pravosuđa i uprave) kao i nadležnih ustanova i organizacija (Odgojnog centra TK, Tužilaštva TK, centara za socijalni rad, Pedagoškog zavoda TK).
Bila je to prilika za diskusiju o mogućnostima dalje afirmacije Protokola i podrške njegove primjene u svim opštinama/gradu Tuzlanskog kantona, te diskusiju o stepenu realizacije strateških ciljeva Programa. Utvrđena je dinamika vezana za dalje aktivnosti na primjeni protokola, analizi realizacije ciljeva i revizije Programa.
Učesnici sastanka razmatrali su mogućnost prenošenja iskustava iz Tuzlanskog kantona, kao prvog kantona u FBiH koji je izradio i usvojio navedene strateške dokumente, u druge zainteresirane kantone u FBiH.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti