Četvrtak, 22 Februara, 2024

Sedmi forum službi zapošljavanja – ”Zaposlimo zajedno”

Jučer je, u Banja Luci, u organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH uz podršku
Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)
održan sedmi po redu Forum službi zapošljavanja pod motom „Zaposlimo zajedno“.
Forum je okupio predstavnike javnih službi za zapošljavanje iz Bosne i Hercegovine i regiona,
te predstavnike lokalnih zajednica i relevantnih ministarstva.
Cilj Foruma bio je podstaći diskusiju o nužnosti sinergijskog djelovanja javnih službi za
zapošljavanje i lokalnih zajednica u provođenju aktivnih mjera zapošljavanja, a sa krajnjim
ciljem efektivnijeg korištenja raspoloživih javnih sredstava.
Uspješne prakse iz Republike Srbije na Forumu je sa učesnicima podijelio Zoran Martinović,
direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije: “U Republici Srbiji je prisutna pojačana
tražnja za radnicima, pa nam se tako povećava broj deficitarnih zanimanja. Naša politika
zapošljavanje je fokusirana na dodatne edukacije, obrazovanje, obuke i prekvalifikacije, kako
bi se podigao nivo zapošljivosti. Zaposlenost je na istorijskom maksimumu, oko 50 posto, a
nezaposlenost na istorijskom minimumu, trenutno 12,9 posto. Konkretne mjere se moraju
kreirati prema lokalnim potrebama i tržištima rada.“

„Smatramo da problem zapošljavanja trebamo svesti na lokalni nivo i da lokalne zajednice daju
prednost svom privrednom razvoju kroz zapošljavanje, što će znatno uticati na razvoj Bosne i
Hercegovine,“ naglasila je Gordana Latinović zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje
Republike Srpske.

„Problem nezaposlenosti u BIH ne mogu rješavati same više razine vlasti, te je neophodno
uspostaviti saradnju između javnih službi za zapošljavanje i lokalnih zajednica. Potrebno je
ostvariti i lokalna partnerstva sa poslodavcima i obrazovnim institucijama. Prema podacima
Agencije, trenutno je u našoj državi nezaposleno 435 260 ljudi, što je istorijski minimum“, rekao
je Muamer Bandić, direktor Agencije za zapošljavanje BiH.
O narednim koracima govorio je Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih:
„Ideja je da u nekoliko lokalnih zajednica u RS i FBIH uradimo odgovarajući set dokumenata
po uzoru na Srbiju, kako bi te lokalne zajednice mogle da učestvuju u provođenju mjera zapošljavanja, a da od 2020. godine udružimo sredstva, da lokalne zajednice i službe za zapošljavanje aktivno realizuju zajednički mjere zapošljavanja.“ Tokom Foruma, Markuš je predstavio nalaze analize efekata ulaganja u preduzetništvo na primjeru dobre prakse YEP Inkubatora poslovnih ideja koji je, podsjećamo, realizovan u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH te je u 2018. godini uticao na aktivaciju više od 1.200
postojećih i potencijalnih preduzetnika dok je finansijski i stručno podržao pokretanje i razvoj
više od 100 novih biznisa.

Jedan od ključnih nalaza analize jeste da postoje višestruki efekti investiranja u osnivanje i
razvoj poslovnih poduhvata na nivou lokalne zajednice, ali i da svi nivoi vlasti imaju interes u
realizaciji kvalitetnih programa zapošljavanja i samozapošljavanje. Istaknuo je da samo
cjelokupan sistem podrške ostvaruje pozitivan efekat ogledan u opstanku osnovanog biznisa
na tržištu i njegovom daljem razvoju kroz razvoj proizvodnog/uslužnog procesa, međunarodno
proširenje i rast broja zaposlenih.

Forum je poslužio da se putem otvorene diskusije adresiraju neki od glavnih problema koji se
tiču singerijskog pristupa javnih službi za zapošljavanje i jedinica lokalne samouprave a kada
je u pitanju sistem kreiranja ali i provođenja aktivnih mjera zapošljavanja.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti