Ponedjeljak, 17 Juna, 2024

TK: Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja sredstava za zapošljavanje branilaca

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava  za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona.

Prijava na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave ili putem pošte na adresu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, ul. Fra Grge Martića broj 8. 75000 Tuzla, [sa naznakom]

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona,

„Prijava na javni poziv  u svrhu ostvarivanja finansijska sredstva  za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice“

(2) Prijavu na javni poziv (Anex VII), poslovni program (Anex IX), Izjava (Anex X) i saglasnost  za učešće u projektu ( Anex XI) zainteresovano lice može preuzeti  na/u:

internet stranici Vlade Kantona,Ministarstvu i gradskim/općinskim službama nadležnim  za boračko invalidsku zaštitu.

Javni poziv je otvoren počev od  13.05.2023. godine do 28.05.2023. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati na linku 

RTV Slon

VIJESTI

Najnovije vijesti