Utorak, 25 Juna, 2024

Tuzla: Nema plaća za ministre nakon prestanka mandata

euro-lova-novac-ap

Poslanici u Skupštini Tuzlanskog Kantona jednoglasno su usvojili Odluku o ukidanju prava na naknadu plaće nakon prestanka mandata tzv. “bijeli hljeb”, javlja TV Slon.

Radi se o pravu na naknadu plaće nakon prestanka mandata ministrima i bivšem premijeru.

Ukidanje ove privilegije bivšem premijeru TK i ministrima, bio je jedan od zahtjeva Plenuma građana TK.

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona je i jučer imao niz sastanaka sa zainteresiranim strankama, te razmatrao mnoga pitanja koja su u nadležnosti Skupštine TK-a među kojima i prijedlog Odluke o ukidanju prava na naknadu plaće nakon prestanka mandata.

Podsjećamo, prema federalnom Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti, koji važi i u kantonima, izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju, imaju pravo na plaću koju su ostvarivali dok su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 mjeseci. 

VIJESTI

Najnovije vijesti