Petak, 14 Juna, 2024

U 2018. godini poljoprivrednici na području TK ostvarili pravo na 15,6 miliona KM poticaja

Vlada TK je na današnjoj sjednici prihvatila i Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini. Ovaj izvještaj obuhvata dvije vrste poticaja, i to poticaje sa federalnog i kantonalnog nivoa vlasti. Bitno je istaknuti da su i ove godine Kantonalnim programom se nastojale obuhvatiti poljoprivredne proizvodnje za koje Federalnim programom nije predviđena novčana podrška, kao i proizvodnje za koje su postavljene visoke proizvodne kvote po jedinici proizvodnje na federalnom nivou, a koje su od interesa za razvoj ukupne poljoprivredne proizvodnje na Kantonu. Kada su u pitanju federalni poticaji, 2018. godine su proizvođači sa područja Tuzlanskog kantona ostvarili pravo na poticaje u ukupnom iznosu od 11.413.076,93 KM, što je za oko 1,85 miliona KM manje nego što je to bio slučaj 2017. U oblasti biljne proizvodnje iz federalnog budžeta je u 2018. godini odobrena novčana podrška u iznosu od 1.028.308,24 KM, podrška za animalnu proizvodnju iznosila je 10.138.171,65 KM, dok je za novčanu podršku po modelu ostalih vrsta podrški i modelu ruralnog razvoja izdvojeno 246.597,22 KM. Kada su u pitanju pojedinačne proizvodnje, najveći iznos novčane podrške odobren je u proizvodnji svježeg kravljeg mlijeka i iznosi 8.606.653,50 KM, odnosno 75,43 % od ukupno odobrene podrške.
Ukupno odobrena novčana podrška iz Budžeta Kantona za proizvodnje planirane Kantonalnim programom za 2018. godinu iznosila je 3.800.000,00 KM. Osim ovih sredstava, Kantonalna vlada je osigurala i 442.276,25 KM za proizvodnju i otkup voća. Najveći iznos kantonalnih novčanih podrški ostvarili su korisnici sa područja općine Gradačac u iznosu od 911.904,71 KM, dok je općina Čelić druga po visini odobrene novčane podrške sa iznosom od 614.356,78 KM. Rast u realizaciji novčanih podrški u odnosu na 2017. godinu zabilježen je u Banovićima, Čeliću, Doboj Istoku, Gračanici, Kalesiji, Lukavcu, Sapni, Srebreniku, Teočaku, Tuzli i Živinicama, dok je u Gradačcu i Kladnju zabilježeno smanjenje u realizaciji novčanih podrški u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu.
U oblasti animalne proizvodnje značajno je povećana novčana podrška za muzne krave u liniji otkupa mlijeka, jer Federalnim programom za 2018. godinu nije bio obuhvaćen ovaj segment proizvodnje. Posebno treba naglasiti povećanje u oblasti peradarske proizvodnje, odnosno proizvodnje pilećeg mesa i proizvodnje konzumnih jaja, pri čemu se najveće povećanje ostvaruje u Tuzli.
Na kraju, ono što vrijedi istaknuti jeste da je Vlada Tuzlanskog kantona početkom ove godine uložila posebne napore i već sredinom februara izmirila sve novčane podrške iz 2018. godine, te time poljoprivrednicima omogućila kvalitetnije izvršenje proljetne sjetve.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti