Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

U 2019. godini najviše sredstava za novčane naknade osobama koje ostanu bez posla

Vlada TK na posljednjoj redovnoj sjednici usvojila je Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje TK za 2019. godinu. U Finansijskom planu ukupni prihodi i primici se predviđaju u iznosu od 29.790.420,00 KM, odnosno 3,34% više u odnosu na Finansijski plan 2018. godine.

U strukturi prihoda najveći dio prihoda je planiran u dijelu poreznih prihoda u iznosu od 18.230.440,00 KM, od čega se na doprinos za osiguranje od nezaposlenosti odnosi 17.739.240,00 KM, koji je veći za 3,3% u odnosu na plan za 2018. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, planirani su u iznosu od 29.790.420,00 KM, što je za 3,34% više u odnosu na plan 2018. godine. Posmatrajući strukturu tekućih transferia i drugih tekućih rashoda, oni su planirani u iznosu od 23.263.140,00 KM, što je za 3,50% više u odnosu na prethodnu godinu.

Novčane naknade licima koja ostaju bez posla iznose 11.822.100,00 KM, zdravstvena zaštita nezaposlenim osobama 8.189.000,00 KM, aktivne mjere zapošljavanja planirane su u iznosu od 1.898.000,00 KM, socijalno zbrinjavanje nezaposlenih lica u iznosu od 1.139.740,00 KM.

Iz ovog se vidi da su sredstva za realizaciju aktivnih mjera za zapošljavanje u iznosu od 1.898.000,00 KM, povećana za 3,45% više u odnosu na plan 2018. godine, što je svakako pozitivno, budući da je u pitanju mjera koja direktno utiče na povećanje zaposlenosti.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti