Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

U BiH povećan broj djece u predškolskim ustanovama, ali dosta niži od evropskog prosjeka

U Bosni i Hercegovini ove godine povećan je broj upisane djece u ustanove predškolskog obrazovanja, ali je to daleko niže od evropskog prosjeka – podaci su iz Informacije Ministarstva civilnih poslova o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH.

Prema toj informaciji u koju je Fena imala uvid, u školskoj 2017/18. godini u 321 predškolsku ustanovu (187 javnih i 134 privatnih) upisano je 25.889 djece, među kojima je njih 544 s posebnim potrebama. U odnosu na prethodnu školsku godinu broj predškolskih ustanova je manji za 3,3 posto, a broj djece korisnika predškolskih ustanova porastao je za 3,9 posto.

Zbog popunjenosti kapaciteta, u 2017/18. godini, ukupno 2.777 djece nije primljeno u predškolske ustanove, a ukupan broj zaposlenih je 3.666 i u odnosu na prethodnu školsku godinu veći je za pet posto.

– Osiguranje pristupa i povećanje obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem najznačajniji su prioriteti kada je u pitanju ovaj nivo obrazovanja jer je, prema postojećim statističkim podacima, Bosna i Hercegovina pri dnu ljestvice evropskih država u smislu obuhvata djece – kaže se u Informaciji.

Do školske 2017/18. godine bio je primjetan porast broja predškolskih ustanova, ali u toj godini broj je smanjen za deset, no evidentirano je povećanje broja djece, prenosi Fena.

Prema procjenama, obuhvat djece predškolskim obrazovanjem u BiH je oko 14 posto, što je još uvijek znatno niže od evropskog prosjeka. Prema Strategiji EU2020, najmanje 95 posto djece između četiri godine starosti i godini pred polazak u školu trebaju biti uključeni u predškolsko obrazovanje.

Što se tiče uključivanja djece u predškolsko obrazovanje u godini pred polazak u školu, Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini utvrđeno je kao obavezno, situacija je različita od jedne do druge nadležne obrazovne vlasti.

U Informaciji koju je ovog mjeseca usvojilo i Vijeće ministara BiH, rečeno je da neki nivou vlasti nadležni za obrazovanje još uvijek nisu usvojili vlastite zakone usaglašene sa Okvirnim, a prema informacijama obrazovnih vlasti finansijski razlozi su glavni uzrok.

U Federaciji Bosne i Hercegovine (izuzev tri kantona – Srednjobosanski, Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački koja nisu donijela zakone usaglašene s Okvirnim zakonom) te u Brčko distriktu, u godini pred polazak u školu, predškolsko obrazovanje i vaspitanje je obavezno za svu djecu adekvatnog uzrasta, dok se u Republici Srpskoj, predškolsko obrazovanje i vaspitanje može organizirati za svako dijete u godini pred polazak u školu, dakle neobavezno.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti