Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

U BiH u saobraćaju učestvuje 15 posto neosiguranih vozila

U Bosni i Hercegovini u saobraćaju učestvuje 15 posto neosiguranih vozila, pokazuju procjene Savjeta biroa zelene karte, međunarodne organizacije za osiguranje automobila sa sjedištem u Briselu.

automobili, guzve, ceste, putevi

Zbog prisustva neosiguranih vozila na putevima BiH godišnje se gube višemilionski iznosi na ime naknade šteta i premije osiguranja. To je osnovni razlog zbog kojeg se Udruženje društava za osiguranje u Federaciji BiH aktivno uključilo u izradu i provođenje „Akcionog plana za borbu protiv neregistrovanih/neosiguranih vozila“ kroz aktivnosti Koordinacionog odbora čije je formiranje inicirao Biro zelene karte u BiH, istaknuto je u Sarajevu gdje je predstavljen taj akcioni plan.

Zvaničan broj neosiguranih vozila koja učestvuju u saobraćaju na javnim putevima u BiH nije poznat jer o tome nema evidencija. U zemljama iz najbližeg okruženja znatno je manje neosiguranih vozila u saobraćaju, u Hrvatskoj oko četiri posto, a u Srbiji i Sloveniji svega 0,5 posto.

– Društva za osiguranje u Federaciji BiH u 2014. godini su riješila 33.695 odštetnih zahtjeva i po tom osnovu isplatila 67.764.518 KM. Broj odštetnih zahtjeva u odnosu na broj saobraćajnih nezgoda, pokazuje da je u prosjeku na jednu saobraćajnu nezgodu bio podnesen 1,22 odštetna zahtjeva za naknadu štete –  kazao  je Feđa Morankić, predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje u FBiH i direktor ASA Osiguranja.

Milomir Durmić,  predsjednik Skupštine Udruženja osiguravajućih društava Republike Srpske i generalni direktor „Drina osiguranja“, kazao je da Koordinacioni odbor, osim Biroa, čine predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH, IDDEEA-e, Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, Udruženja društava za osiguranje FBiH, Udruženja društava za osiguranje RS, Zaštitnog fonda FBiH i Zaštitnog fonda RS.

Taj odbor, kako je kazao Durmić, ima zadatak da u narednom periodu kroz niz aktivnosti smanji broj neregistrovanih vozila u BiH.

Ključne tačke na koje će se obratiti pažnja u provođenju ovog akcionog plana među ostalim su: smanjenje broja neregistrovanih vozila koja direktno ugrožavaju interese šire društvene zajednice kroz štete koje pričinjavaju u javnom saobraćaju, smanjenje broja neosiguranih vozila, što će dovesti do smanjenja finansijskog opterećenja građana koji redovno izmiruju svoje obaveze i društava za osiguranje, te  ispunjavanje preduslova za prelazak sa „zelenog kartona“ na sistem „registarske tablice“ potpisivanjem tvz. MGA sporazuma čime bi naši građani mogli putovati u 46 zemalja Sistema zelene karte bez kontrole postojanja osiguranja od automobilske odgovornosti.

Direktorica Biroa zelene karte u BiH Samira Zijadić navela je da će se akcioni plan provoditi ove i narednih godina i da je u njemu predviđeno niz aktivnosti koje će biti realizovane od  svih članova ovog odbora zajednički i pojedinačno.

Izvor: RTV Slon

VIJESTI

Najnovije vijesti