Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

U Srebreniku priprema za početak vakcinacije krupne i sitne stoke

Srebrenik

Danas  je održana redovna sjednica štaba CZ na kome su analizirani preliminarni podaci o posljedicama elementarnih nepogoda na području općine Srebrenik, a sa kojim će danas biti upoznati vijećnici Općinskog vijeća. Stanje se normalizuje, radovi na sanacijama najugroženijih tačaka teku po planu, evakuisano stanovništvo se obezbjeđuje sa dovoljnim količinama životnih potrepština, dostava pitke vode teče po planu. Timovi sa mašinama su na terenu i rade na predviđenim lokacijama dok tim Oružanih snaga radi u koritu rijeke Tinje u Dubokom Potoku. Prikupljanje i odvoz kućnog, krutog i otpada od naplavina teče bez problema kao i čišćenje i pranje ulica. Higijensko epidemiološka situacija je zadovoljavajuća i pod stalnim nadzorom HES-a (Hemijisko-epidemiološke službe JZU Dom zdravlja Srebrenik). Voda iz gradskog vodovoda je pod svakodnevnom kontrolom, a hemijiski i bakteriološki je ispravna i može se piti, dok se voda iz lokalnih vodovoda takođe prati i analizira, djelomično je zamućena, ali bez organskih zagađenja. Prevencije radi djeca i učenici bi trebali sa sobom nositi čistu pitku vodu u škole. Radi se dezinfekcija prostora i objekata a jedan tim HES-a je juče bio na ispomoći u Orašju gdje su uradili veliki posao na dezinfekkciji objekata i prostora. Vatrogasci osim svojih redovnih aktivnosti rade i na čišćenju – crpljenju vode iz bunara na cijelom području naše općine. Veterinarska stanica takođe prati stanje i situaciju sa zdravljem stoke i priprema se za skori početak cijepljenja – vakcinacije krupne i sitne stoke sa područja općine Srebrenik po naredbi Ureda za veterinarstvo BiH.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI