Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

U Tuzli sutra javne konsultacije udruženja potrošača i komunalnih preduzeća

Udruženje potrošača “Klub potrošača” TK Tuzla sutra organizuje konsultativni sastanak o temu „ Javne konsultacije udruženja potrošača i komunalnih preduzeća u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa“.

Cilj ovog konsultativnog sastanka je nastaviti započeti dijalog između udruženja potrošača, javnih komunalnih preduzeća, predstavnika lokalne zajednice i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, kao nadležne resorne institucije, na temu funkcionisanja Savjeta za zaštitu potrošača i Komisija za rješavanje potrošačkih prigovora.

Zadatak sastanka je da gore navedeni predstavnici i udruženja potrošača steknu vještine i znanja o dobrim praksama rada Savjeta na nivou lokalnih zajednica i rada Komisija kod pružaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine.

Ovaj sastanak je iniciran od strane udruženja potrošača, a relizuje se u okviru Projekta Evropske unije „Doprinos organizacija civilnog društva zaštiti potrošača u skladu sa EU standardima“.

Sastanak će biti održan sutra sa početkom u 9:30 sati u Tuzli u DRAMAR CENTAR u (kongresna sala).

VIJESTI

BIZNIS vijesti