Subota, 20 Jula, 2024

Učenicima u dijaspori od danas dostupan portal za učenje maternjeg jezika

Učenicima Bosne i Hercegovine koji žive u iseljeništvu od danas je dostupan web portal za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje koji će im omogućiti on-line učenje maternjeg jezika.

Kako je danas istaknuto, ovim je realizirana obaveza države da omogući dopunsko obrazovanje za djecu bh. iseljenika, što je bio i jedan od njihovih zahtjeva nakon što je provedeno mapiranje potreba bh. iseljenika u desetak zemalja.

Ovim je omogućeno učenicima da na maštovit i kreativan način izučavaju jezike i kulturu svoje domovine. Novi pristup nastavi kombinacija je vizuelnog i autovizuelnog načina učenja obogaćen pričama, pjesmama i ilustracijama koje dočaravaju ljepote bh. pisane riječi i misli, tradicije, običaja i kulture.

Sadržaj portala usklađen je s nastavnim planom i programom za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu kojeg je izdalo Ministarstvo civilnih poslova 2005. godine te s udžbenikom za dopunsku nastavu za djecu u inostranstvu.

U školskoj 2017/2018. godini postoji 75 bh. škola u dijaspori, registrirano je 3.005 učenika i 121 nastavnik te je ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović pojasnio da će sva djeca u inostranstvu moći putem ovog portala na moderniji način učiti o svojoj domovini, prenosi FENA.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac napomenula je da bh. dijaspora želi da putem učenja maternjeg jezika, kulture i običaja sačuva neraskidivu vezu s domovinom, a ovo je jedan od načina da se uspostavi trajna komunikacija.

Izradom te web platforme realizirani su zaključci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojim su zadužena ministarstva civilnih poslova te za ljudska prava i izbjeglice da u saradnji s nadležnim institucijama pokrenu aktivnosti na uspostavi portala za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje.

Portal za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje koji je izradilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, bit će u vlasništvu Ministarstva civilnih poslova BiH koje je nadležno za dopunsku nastavu za djecu državljana BiH u inostranstvu.

Web platforma za sada nudi obrazovanje iz maternjeg jezika putem 174 lekcije i oko 400 minuta snimljenog multimedijalnog materijala s vježbama i testovima, ali u planu je uvođenje izučavanja drugih predmeta poput muzičke i likovne kulture te poznavanja prirode i društva. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti