Srijeda, 21 Februara, 2024

Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputilo Otvoreno pismo ministru pravde BiH Josipu Grubeši

Kao odgovor na jučerašnje obraćanje ministra pravde BiH Josipa Grubeše, u kojem poziva udruženja žrtava na dostavljanje primjedbi u vezi predložene revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, želimo istaći da smo se Ministarstvu pravde BiH obraćali u nekoliko navrata u vezi sa revidiranom Strategijom. Prvi dopis spomenutom ministarstvu uputili smo 5. decembra 2017. godine, prvi put nakon što smo doznali da se radi na doradi Strategije, što je skrivano od javnosti. U ovom dopisu, koje potpisuje sedam udruženja žrtava, tražili smo od ministra Grubeše da nas kao zainteresiranu (oštećenu) stranu uključi u proces izrade revidirane Strategije. Nikada se niti ministar, niko iko drugi iz ministarstva nije očitovao o ovom dopisu.

Nadalje, nakon što smo, ponovo nezvanično, dobili na uvid nacrt revidirane Strategije, Ministarstvu pravde uputili smo 5. februara 2018. godinePrimjedbe i prijedloge na nacrt strategije. Od ministarstva smo prvenstveno zahtijevali da se u radnu grupu uključe eksperti prava sa naših univerziteta, najpozvaniji da se izjašnjavaju o njegovoj primjeni.

Ministarstvo pravde nije se očitovalo ni na jedan od naših prijedloga, nego je nact uputilo Vijeću ministara na usvajanje. Udruženja žrtava su potom od Vijeća ministara tražila da se revidirana strategija u postojećem obliku ne usvaja, nego da se vrati na doradu Radnoj grupi, u koju bi ovaj put bili uključeni eksperti i predstavnici žrtava, navodi se u saopćenju Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja „Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa”

VIJESTI

Najnovije vijesti