Srijeda, 21 Februara, 2024

Upis studenata krajem juna, prijemni ispiti ponovo eliminatorni

Raspisivanje konkursa za upis studenata u sva tri ciklusa studija Univerziteta u Tuzli planirano je u posljednjoj dekadi juna, dok će prijemni ispit biti održan u prvoj sedmici jula.

Ove godine na Univerzitetu u Tuzlu uvedeno je deset novih studijskih programa u prvom ciklusu studija i to jedan studijski program na Ekonomskom fakultetu, šest na Prirodno – matematičkom i tri nova studijska programa na Filozofskom fakultetu.

„Menadžment u turizmu na Ekonomskom fakultetu, posebni studij Pedagodije, Psihologije, Politologije, odnosno usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija. Na Prirodno – matematičkom fakultetu to je Turizmologija i novi studijski programi matematike, fizike, hemije i biologije“, izjavila je prof.dr. Nihada Delibegović – Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta.

Senat Univerziteta Upravnom odboru Univerziteta uputio je na izjašnjavanje prijedlog cijena studiranja koje su ostale na nivou prošlogodišnjih. Visina školarine kretat će se u rasponu od 600 do 900 KM po semestru.  No za razliku od cijena koje su ostale na nivou prošlogodišnjih, prijemni će ove godine ponovo biti eliminatorni.

„Mislim da je minimalan prag 20 bodova, ali studenti ne trebaju imati ni u kom slučaju neki strah od prijemnog ispita. Ja znam da to njima zvuči strašno, ali sve informacije o tome šta će biti uključeno u prijemni ispit mogu dobiti na fakultetima i odsjecima koje žele upisati, a primjerci prošlogodišnjih prijemnih ispita su dostupni na web stranici Univerziteta na dijelu koji ažurira Ured za nastavu Univerziteta“, kazala je dekanica Filozofskog fakulteta. 

Prema prijedlogu Senata Univerziteta u Tuzli u prvu godinu dodiplomskog studija upisat će se oko 2140 studenata, a Univerzitet će, kao i svake godine osigurati dva upisna roka. Ukoliko se ne popuni broj slobodnih mjesta za upis u prvom upisnom roku, bit će obavljen prijem prijava i izbor kandidata u drugom upisnom roku. (RtV SLON)

 

VIJESTI

Najnovije vijesti