Četvrtak, 22 Februara, 2024

Uposlenici javnih službi za zapošljavanje na obuci za programe samozapošljavanja

Uposlenici javnih službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini učestvuju na petodnevnoj obuci “Kako pokrenuti posao i unaprijediti poslovanje” organiziranoj u okviru projekta “EU4Business-za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju” kojeg finansira Evropska unija.

Cilj obuke rađene po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR), koja je počela jučer, je da uposlenike javnih službi za zapošljavanje pripremi za rad sa nezaposlenim osobama koje žele da apliciraju na programe samozapošljavanja, odnosno pokretanja vlastitog biznisa.

Ovaj program spada u najveće globalne programe obuke iz poslovnog menadžmenta, preduzetnicima pomaže da pokrenu i razvijaju posao te se koristi kao strategija za otvaranje većeg broja kvalitetnijih radnih mjesta.

Koordinatorica Međunarodne organizacije rada za BiH Lejla Tanović kazala je da ovaj program obuhvata više modula za razvoj preduzetničkih vještina te je odlučeno da se za uposlenike službi za zapošljavanje u BiH organiziraju moduli koji se odnose na osmišljavanje biznis ideje i podrške za izradu biznis plana.

Svi učesnici ovosedmične obuke će dobiti na korištenje priručnike koji su do sada prevedeni na 40 jezika u svijetu uključujući i službene jezike u BiH, čime će biti u prilici da dalja znanja i vještine, nakon završene obuke, prenesu na buduće poduzetnike.

Projekt “EU4Business-za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju” realizuju GIZ, UNDP i MOR, a ima za cilj da kroz finansijsku i tehničku podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti ojača kapacitete BiH za ekonomski rast i zapošljavanje.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti