Utorak, 18 Juna, 2024

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji u FBiH

brojilo-struju-slika-21119339

Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH po hitnom postupku usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Jedna od izmjena odnosi se na brisanje stava 9. iz člana 116. Zakona kojim je regulirano da će ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u postojećim elektroprivrednim društvima, i u društvima koja nastanu nakon prestrukturiranja elektroenergetskog sektora, vršiti Ministarstvo. Među razlozima za ovu izmjenu navedeno je da Zakon o električnoj energiji treba da regulira samo oblast elektroenergetskog sektora.

Proširen je član 4. Zakona odredbom da se elektroenergetska strategija Federacije BiH izrađuje u skladu s međunarodnim normama i standardima Evropske unije, uključujući i ekološke standarde i principe očuvanja životne sredine.

Izmjene su urađene i u dijelu Zakona koji se odnosi na kaznene odredbe i usklađene su sa Zakonom o prekršajima.
Naime, Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva zaključilo da je propisana novčana kazna za elektroenergetski subjekt, drugu pravnu osobu ili nositelja radnje u visini od 3.000 do 15.000 KM previše niska.

Zato se izmjenama Zakona propisuje da se novčanom kaznom od 7.000 do 35.000 KM kazni elektroenergetski subjekt, druga pravna osoba ili nosilac radnje, za prekršaj ako ne obavijesti nadležnog inspektora o namjeravanim radovima na remontu, rekonstrukciji ili stavljanju van pogona elektroenergetskog objekta i postrojenja, ako pismeno ne obavijesti nadležnog inspektora o završetku izgradnje elektroenergetskog objekta ili ako počne s korištenjem postrojenja prije izdavanja rješenja o odobrenju za upotrebu.

Također, kaznit će se ako ne dostavi izvještaj o kontroli kvaliteta, ne posjeduje tehničku dokumentaciju, ne pridržava se tehničkih propisa, standarda i drugih akata u radu i ako ne otkloni nedostatke ili nepravilnosti na elektroenergetskom objektu i postrojenju, prema rješenju nadležnog inspektora.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH“ s obzirom da ga je prethodno odobrio Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

VIJESTI

Najnovije vijesti