Srijeda, 21 Februara, 2024

Utvrđen novi rok za uplatu premije osiguranja

Rok za uplatu premije osiguranja za 2017. godinu za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona produžava se do 31.10.2017. godine.

Visina premije osiguranja za 2017. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja za 2017. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenos novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

VIJESTI

Najnovije vijesti