Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Više od 3.000 nezakonitih migranata u BiH

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH te iniciralo zaključivanje sporazuma sa Međunarodnom organizacijom za migracije (lOM) o jačanju saradnje u ovoj oblasti.

Jačanje istočne granice Bosne i Hercegovine ostaje prioritet Vijeća ministara BiH i u toku su aktivnosti o dodatnom angažiranju 100 policajaca iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji će pružiti pomoć Graničnoj policiji BiH. Također će se razgovarati i sa predstavnicima drugih policijskih tijela i agencija o pružanju pomoći u kontroli granice BiH.

Ministarstvo sigurnosti je uputilo pisma ambasadama Austrije, Češke Republike, Poljske i Slovačke sa upitom o spremnosti ovih država da pomognu i BiH pruže pomoć angažiranjem svojih policijskih službenika na granici BiH, kao i u tehničkoj pomoći. U toku su aktivnosti na zaključivanju bilateralnog sporazuma sa Mađarskom u vezi sa angažiranjem njihovih policajaca.

Ponovljena je potreba intenziviranja regionalne saradnje o pitanjima migracija.

U Informaciji se navodi da su Službi za poslove sa strancima u periodu od 1. januara do 25. marta 2019. godine prijavljena 3.323 nezakonita migranta.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH je iskazalo 2.987 osoba, dok su 72 osobe podnijele zahtjev za azil. Najviše migranata je iz Pakistana (27,3%), a slijede državljani Iraka (13,1%), Sirije (12,6%) Alžira (10,5%) i Maroka (9,2%). Među ostalim, koji čine 27,30% ukupnog broja prijavljenih migranata, državljani su Afganistana, Irana, Palestine, Bangladeša i Indije.

(RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti