Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Vlada FBiH traži od Kriznog štaba da preispita neustavne mjere protiv koronavirusa

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH o Odluci Ustavnog suda BiH o nošenju maski. 

Na današnjoj sjednici donesen je zaključak kojim Vlada nalaže Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva da u roku od sedam dana sagleda kompletnu epidemiološku situaciju vezanu za koronavirus.

Potrebno je i sačiniti procjenu rizika i dostavi prijedlog mjera radi potvrde ili izmjene mjera utvrđenih Naredbom Kriznog štaba od 9. novembra. 

– Federalnoj upravi civilne zaštite naloženo je da, u istom roku od sedam dana, Vladi dostavi prijedlog izmjene Odluke o prestanku proglašenja prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području FBiH od 29.5.2020. godine, a koja se odnosi na zaduženje Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva da utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa i to tako da ova dva štaba prijedloge mjera dostavljanju na usvajanje Vladi Federacije BiH – saopćeno je.

Ne odstupaju od mjera koje poduzimaju druge države

Federalna vlada će jednom mjesečno obavještavati Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je donijela.

Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH zadužen je da, u utvrđenom roku, obavijesti ovaj sud o provođenju naloga iz Odluke o dopustivosti i meritumu. Naime, u samoj informaciji je ukazano na činjenicu da Ustavni sud BiH zaključuje da mjere koje su donesene u spornim naredbama kriznih štabova ne odstupaju od onih koje poduzimaju druge države i koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. 

Povreda prava

Dakle, Ustavni sud BiH ukazuje na povredu prava apelanata utvrđenih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom, koju vidi u činjenici da je, u konkretnom slučaju, riječ o miješanju u privatni život i na slobodu što je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti, odnosno kriznih štabova ministarstava zdravstva. 

S tim u vezi, Ustavni sud BiH smatra da je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, te da ta činjenica predstavlja kršenje prava i sloboda apelanata.

(Avaz)

VIJESTI

Najnovije vijesti