Utorak, 23 Jula, 2024

Vlada TK i sindikati potpisali sporazum o povećanju plata i naknada budžetskim korisnicima

Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) tokom 2019. godine potpisali su danas premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i predsjednici sindikata uposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave.

Sporazum je rezultat uspješnog socijalnog dijaloga i dogovora postignutog između Vlade i sindikata, a prema kojem će visina osnovice za obračun plaće uposlenicima u navedenim oblastima ostati 404 KM, visina naknade za korištenje godišnjeg odmora iznosit će 50% prosječne neto plaće u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji prethodi usvajanju Budžeta TK za 2019. godinu, a od 1. aprila visina naknade za ishranu tokom rada će biti povećana sa sadašnjih 8 na 9 KM.

„Ovo je plod našeg socijalnog dijaloga i još jedna potvrda našeg međusobnog uvažavanja i razumijevanja sa sindikatima. On je sublimacija onoga što su predstavnici sindikata tražili, onoga što je opravdano i onoga što su realne mogućnosti Tuzlanskog kantona“, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović.

Predstavnici sindikata su izrazili zahvalnost Kantonalnoj vladi za razumijevanje i spremnost da se omogući da primanja uposlenika u ovim važnim društvenim oblastima prate rast troškova života u našem kantonu.

Uz premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića, koji je Sporazum potpisao u ime Vlade, ovaj dokument su, u ime sindikata potpisali predstavnici Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog Kantona, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona, Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona, Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i Savez samostalnih sindikata BiH Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona. (RtV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti