Petak, 19 Aprila, 2024

Vlada TK izdvaja milion KM za nerazvijene jedinice lokalne samouprave

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine“. Kriteriji za raspodjelu ukupno 1 milion KM, koliko je Budžetom planirano za podršku nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave na području TK, su broj stanovnika, površina, broj naseljenih mjesta, rang razvijenosti.

Za primjenu navedenih kriterija koristit će se socioekonomski pokazatelji po općinama Federacije BiH, utvrđeni od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja u 2016. i 2017. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koji će se doznačiti budžetima jedinica lokalne samouprave koje ispunjavanju kriterije utvrđene odlukom, dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Novčana sredstva ne mogu se raspoređivati za isplatu plaća, naknada i dodataka na plaću zaposlenih i isplatu materijalnih troškova.

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona za dodjelu sredstava na ime finansijske pomoći budžetima bit će objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti