Srijeda, 21 Februara, 2024

Vlada TK: Mogućnost legalizovanja objekata na osnovu snimaka iz 2012. godine

Vlada je danas utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Ove izmjene, između ostalog, predviđaju da je umjesto dosadašnje odredbe da se građevina nalazi na satelitskom snimku iz 2007. godine, uslov za leglizaciju građevine, propisana odredba da se građevina nalazi na ortofoto snimcima iz 2012. godine.

Naime, satelitski snimak iz 2007. godine, urađen za potrebe legalizacije, u primjeni je pokazao nekoliko manjkavosti, a nije bio ni dovoljno jasan zbog povećane oblačnosti u vrijeme snimanja, što je izazvalo otežano provođenje ovog zakona, odnosno identifikaciju objekata u pojedinim općinama Tuzlanskog kantona.

Drugi razlog su zahtjevi pojedinih općina Tuzlanskog kantona i poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona kojim se predlaže da se ovaj snimak zamijeni drugim snimkom na kojem će biti jasnije vidljive građevine koje su predmet legalizacije, a ujedno obuhvati i vrijeme koje je proteklo do izrade preciznijeg snimka.

U konsultaciji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrđeno je da su najprecizniji snimci iz proteklog perioda ortofoto snimci Federacije BiH iz 2012. godine, objavljeni na Geoportalu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a za koje je od strane navedene Uprave dobiveno ovlaštenje da ih se može besplatno i trajno koristiti za potrebe Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i svih općina Tuzlanskog kantona.

VIJESTI

Najnovije vijesti