Subota, 24 Februara, 2024

Vlada TK prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti u prvom polugodištu 2018.g.

Vlada je jučer prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-juni 2018. godine. Generalna ocjena je da je stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona na zadovoljavajućem nivou, ali i da i dalje ima prostora za dodatno unaprjeđenje. Posebno ohrabruju podaci značajnog smanjenja broja smrtno stradalih osoba u saobraćajnim nezgodama na području našeg kantona, što je u velikoj mjeri rezultat preventivnog i represivnog rada službenika policije. Pokazatelji stanja kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona u prvom polugodištu 2018. godine, ukazuju da je došlo do povećanja evidentiranih krivičnih djela za 3 KD-a ili 0,14% više u odnosu na isti period prošle godine, dok je ukupan broj izvršilaca manji za 137 ili 7,74%. Posmatrano po strukturi, došlo je do povećanja broja krivičnih djela protiv zdravlja ljudi za 35 KD-a ili 26,92%, krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 12 KD-a ili 10,17%, krivičnih djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa za 8 KD-a ili 88,89%, krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa za 7 KD-a ili 7,29%, krivičnih djela protiv pravosuđa za 5 KD-a ili 100,00%, krivičnih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina za 4 KD-a ili 7,84%, dok je smanjen broj krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 39 KD-a ili 46,43%, krivičnih djela iz drugih posebnih zakona za 10 KD-a ili 29,41%, krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži za 9 KD-a ili 10,84%, krivičnih djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine za 6 KD-a ili 17,65%, krivičnih djela protiv podmićivanja i krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne funkcije za 6 KD-a ili 12,77%, krivičnih djela protiv života i tijela za 4 KD-a ili 2,99%, i dr. Ako se analiziraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti povećanje broja krivičnih djela posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, teških tjelesnih ozljeda, ugrožavanja javnog prometa, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, pronevjera u službi, a smanjenje broja teških krađa, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, zloupotreba položaja ili ovlašćenja, nasilja u porodici, nasilničkog ponašanja, i dr. U ovom periodu procenat otkrivenosti krivičnih djela po NN učiniocu iznosi 44,14%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 66,37%. U oblasti javnog reda i miru na području Tuzlanskog kantona tokom prvog polugodišta 2018. godine, evidentiran je veći broj narušavanja javnog reda i mira za 6,1%, a broj počinjenih prekršaja manji je za 1,5% u odnosu na posmatrani period prošle godine. Posmatrano po strukturi prekršaja, smanjen je broj tuča i fizičkih napada za 6 prekršaja ili 2,8%, prekršaja naročito drskog ponašanja manje za 5 ili za 1.4%, odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika i ostalih prekršaja više po 1 prekršaj, prekršaja svađe vike i nepristojnog ponašanja manje za 27 ili 41,5%, prekršaja po odlukama Općinskih vijeća o javnom redu i miru manje za 19 prekršaja ili 27,4%. Povećan je broj prekršaja prosjačenja za 29 prekršaja ili za 241,6% što je rezultat rada službenika po zavedenim akcijama suzbijanja ove negativne pojave u društvu. Na stanje javnog reda i mira veliki utjecaj su imali protestni skupovi (skupovi demobilisanih boraca i invalida koji su rezultirali cjelodnevnim blokadama saobraćajnica, nezadovoljni kupci stanova zgrade „15. maj”, neformalne grupe građana koje su protestvovale zbog poskupljenja naftnih derivata, radnici „uništenih i preduzeća u stečaju„) itd. Tokom prvog polugodišta ove godine evidentirano je i povećanje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine za 7,6%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima manji je za 6 SN-a, dok je broj poginulih lica manji za 5. Broj nezgoda sa povrijeđenim licima veći je za 36 SN-a ili 7,3%, broj lica sa teškim tjelesnim ozljedama veći je za 1 lice, a broj lica sa lakim tjelesnim ozljedama veći je za 26 lica ili za 3,8%. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom veći je za 66 SN-a ili za 8,7%.

VIJESTI

Najnovije vijesti