Ponedjeljak, 20 Maja, 2024

Vlada TK: Utvrđen dječiji dodatak od 20 KM mjesečno, jednokratna pomoć za novorođenčad 153 KM

lada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o visini dječijeg dodatka kojim utvrđuje iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine, u visini od 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM mjesečno (slovima: četrdeset KM) po svakom djetetu iz te porodice.
Također je donesena odluka kojom se utvrđuje visina naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu u iznosu od 38,5% prosječne plate u Federaciji BiH za 2017. godinu odnosno 331,00 KM.
Odlukom je utvrđena jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2017. godine u iznosu od 153,00 KM.
Vlada je utvrdila iznos novčane pomoći na ime prehrane djeteta do šest mjeseci za nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2018. godine, u visini od 77,00 KM mjesečno po djetetu. Pravo iz prethodnog stava isplačivat će se u trajanu od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnjeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta.
Također je utvrđena visina naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe u iznosu od 1,00 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti