Srijeda, 21 Februara, 2024

Vlasti u FBiH od 1997. godine dodijelile više od 2.000 stanova

Realizirajući zaključak sa sjednice od 30.8.2018. godine, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH je dostavila, a Vlada Federacije BiH danas usvojila informaciju o broju dodijeljenih stanova, sa spiskom korisnika koji su ih dobili na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH.

U periodu od 1997. godine do 31.10.2018. godine, nadležne komisije prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH dodijelile su ukupno 2.846 stanova.

Od toga je demobilisanim borcima – pripadnicima i zaposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH dodijeljeno 1.840, šehidskim i porodicama poginulih boraca 682, a ratnim vojnim invalidima 324 stana.

VIJESTI

Najnovije vijesti