Nedjelja, 14 Jula, 2024

Vrijedan uspjeh programera Jasmina Nišića iz Srebrenika: BITalino platformu prilagodio za Apple uređaje

Od samog objavljivanja BITalina (r)evolution do danas, zvanična podrška za povezivanje sa drugim uređajima je postojala samo za računare (uključujući i mobilne uređaje) koji rade na Windows operativnim sistemima, što je predstavljalo novo ograničenje s obzirom da se, bez obzira na unaprijeđeni način prenosa podataka, platforma i dalje mogla koristiti samo sa fiksnim (desktop i laptop) računarima, te relativno slabo popularnim pametnim telefonima na Windows OS-u.

jasmin-nisic11

Radeći za potrebe jednog naučno-stručnog rada kojeg radi sa kolegama sa fakulteta, asistent sa Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Jasmin Nišić razvio je BITalino podršku i SDK (softverski alat za kontrolu i upravljanje) za Apple uređaje (računare i mobilne uređaje sa Apple operativnim sistemima Mac OS i iOS) i time je Fakultet elektrotehnike u Tuzli svrstao među fakultete svjetskog glasa, kao što su Jagielonski univerzitet iz Krakova (Poljska), Politehnički univerzitet iz Valensije (Španija), Univerzitet u Tokiju (Japan), Univerzitet u Anžeu (Francuska) i druge, što se može vidjeti na zvaničnoj stranici Bitalina, što će sada omogućiti svim drugim istraživačima upotrebu BITalino platforme sa Apple mobilnim uređajima (iPhone i iPad), te istraživanja i unapređenja različitih servisa iz mHealth domena u ovakvoj konfiguraciji.

– BITalino je multifunkcionalna hardverska platforma portugalske kompanije PLUX Wireless Biosignals osmišljena u cilju snimanja različitih biomedicinskih signala, te njihovog bežičnog prenosa u realnom vremenu na druge računare ili računarske sisteme u cilju njihove obrade i analize. Između ostalog, BITalino može snimati EKG signal, EMG, elektrodermalnu aktivnost, temperaturu i još mnoge druge različite parametre ovisno o senzorske opremljenosti same platforme. Zahvaljujući mogućnosti bežične komunikacije, ovakvi signali se dalje mogu obrađivati na računarima (ili mobilnim uređajima) u cilju praćenja medicinskih parametara (a samim tim vršiti i analiza zdravstvenog stanja, predikcija poremećaja ili dijagnoza potencijalnih oboljenja koja se mogu očitovati u promjeni parametara koje BITalino snima) osobe nad kojom se vrši snimanje, za Tuzlanski.ba, Jasmin Nišić pojašnjava svrhu same platforme.  Prva verzija platforme je komunikaciju sa drugim uređajima ostvarivala pomoću Bluetooth 2.0 tehnologije, dok je druga verzija (nazvana BITalino (r)evolution) objavljena krajem 2014. godine za ovu svrhu koristila Bluetooth 4.0 tehnologiju (ili skraćeno BLE – bluetooth tehnologiju niske potrošnje energije). Glavna prednost ovog načina prenosa signala u računarskom svijetu je drastično smanjena potrošnja energije (baterije) u sistemima koji vrše slanje velike količine podataka u kratkim vremenskim intervalima (što je slučaj i sa BITalinom) i u realnim testovima se pokazala 5 do 10 puta manja potrošnja baterije u odnosu na iste testove u kojima je korištena Bluetooth 2.0 tehnologija za prenos. – Kako živimo u vremenu gdje pametni telefoni postaju sve brži i moćniji, te njihova upotreba davno izašla iz okvira telefonije, mnoga istraživanja, naučni i stručni radovi su rezultirali primjenom pametnih telefona u tzv. telemedicini i razvojem čitave jedne grupe servisa u zdravstvenoj zaštiti koji se oslanjaju na telekomunikacijske tehnologije (a koji se sve više odvajaju kao zasebna naučna disciplina nazvana mHealth). Implementacija upravo takvih servisa iz domena mobilnog zdravstva dobija novu dimenziju upotrebom specijalno razvijenih hardverskih platformi (kakva je i BITalino) – relativno jeftini elektronički sklopovi u kombinaciji sa velikim mogućnostima pametnih telefona mogu rezultirati veoma korisnim sistemima za monitoring zdravstenog stanja pacijenata iz različitih ciljnih grupa, ističe Jasmin za Tuzlanski.ba.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI