Nedjelja, 19 Maja, 2024

Za sanaciju UKC-a Tuzla obezbijeđeno dva miliona KM

Vlada FBiH danas je usvojila četiri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih oblasti zdravstva, u ukupnom iznosu od 36.550.000  KM.

U prvom slučaju je riječ o 2.000.000 KM namijenjenih osiguranju usluga su definiranih Odlukom o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Program vrijedan 28.500.000 KM predviđen je za financiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanje zdravstvenih usluga i provedbu programa Federalnog fonda solidarnosti. Od ovog iznosa je osiguravanje prava na zdravstvene usluge namijenjeno 11.000.000 KM, a 17.500.000 KM za osiguravanje prava na lijekove i medicinska sredstva.

Usvojen je i program kojim će za zdravstvenu zaštita Roma u Federaciji BiH biti osigurano 50.000 KM. Na ovaj način predviđeno je pružanje adekvatne zdravstvene zaštite osobama romske nacionalnosti, koje nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u FBiH, pod jednakim uvjetima kao i za ostale grupacije pučanstva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja.

Za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH je, četvrtim programom, predviđeno 6.000.000 KM, a ovaj iznos će, u jednakom dijelovima od po 2.000.000 KM, biti raspodijeljen Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar KM i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti