Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Zadovoljavajući rezultati deminiranja u 2018. godini: Uništeno oko sedam hiljada mina u TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini.

Primjenom nove metode deminiranja stvorena je mogućnost znatnog ubrzavanja procesa deminiranja i „oslobađanja“ velikih površina od mina i NUS-a. Deminirana je površina od 1.886.341 m2.

Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju infrastrukturnih objekata i poljoprivrednih površina.

Tokom 2018. godine nije zabilježena nijedna minska nesreća na području TK ali su dvije osobe sa područja TK stradale na prostoru općine Zavidovići. Na području općine Gračanica od mine su stradale ovce.

Iako je tokom protekle godine uništeno blizu 7.000 komada minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 78 miliona m2 ili gotovo 3% ukupne površine.

Vlada je prihvatila i Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti