Subota, 20 Aprila, 2024

Zastupnici u Skupštini TK jednoglasno usvojili nekoliko zaključaka, ali ne i smjenu ministra

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera završena je nakon iznošenja nekoliko zaključaka o kojima su se zastupnici izjašnjavali.

Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona većinom su bili protiv smjene ministra unutrašnjih poslova TK Hajrudina Mehanovića, što je bio i jedan od zaključaka današnje sjednice.

” Skupština TK traži od ministra unutrašnjih poslova TK da preuzme političku odgovornost i podnese ostavku te da ukoliko to ne učini tražimo od premijera TK da pokrene njegovu smjenu” , navodi se u izvještaju Kantonalne skupštine.

Protiv ove Odluke bilo je 15 zastupnika dok je 14 njih bilo suzdržano.

U izvještaju Skupštine, traže od Federalne uprave policije da što hitnije završi postupak istrage u vezi sa tragičnim događajem od 7. februara kada je na brutalan način ubijena Amra Kahrimanović i da o rezultatima istrage obavijesti javnost oštećene i ostale institucije u TK, među kojima je i Skupština, nakon čega će Skupština TK preduzeti mjere iz svoje nadležnosti prema najodgovornijim iz MUP-a TK i Uprave policije, što su zastupnici jednoglasno podržali.

Također, jednoglasno je usvojen i zaključak kojim Skupština TK traži od nadležnih pravosudnih institucija, Tužilaštva da na osnovu rezultata istrage FUP-a preduzme sve neophodne mjere iz svoje nadležnosti prema svim akterima koji su bilo na direktan ili indirektan način mogli i morali preduprijeti da ne nastupi tragičan događaj, a svojim nečinjenjem su to propustili.

Skupština TK traži i od Misije OSCE-a u BiH da dostavi procjenu sigurnosne situacije na području TK i sjeveroistočne Bosne i poziva FUP da dostavi informaciju o bezbijednosnoj situaciji u Federaciji BiH odnosno u svim kantonima.

Osim toga, među zaključcima je i taj da Kantonalna skupština traži od Vlade TK da formira interresornu grupu sačinjenu od pravnika kriminalista i kriminologa koji će izvršiti analizu svih akata MUP-a TK, Krivičnog zakona FBiH i Zakona o krivičnom postupku FBiH, te predložiti njihove izmjene i dopune a sve u cilju podizanja stepena bezbijednosti svih građana TK i FBiH.

Od Vlade TK se također traži da nastavi sa kadrovskim i materijalnim jačanjem MUP-a TK u svrhu lične sigurnosti građana i njihove imovine, navodi se u izvještaju Skupštine TK.

“Skupština TK najoštrije osuđuje svaki oblik politizacije tragičnog događaja zarad političke promocije i traži od svih da se suzdrže teških riječi, etiketiranja i osuda bez valjanog osnova”, stoji u izvještaju.

RTV Slon

VIJESTI

Najnovije vijesti