Utorak, 5 Decembra, 2023

Završen projekat medijskog predstavljanja Nacionalnih spomenika TK

U proteklih godinu dana Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Predstavljanja i afirmacije nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine sa područja Tuzlanskog kantona u elektronskim i drugim aktuelnim medijima“, kroz posebno pripremljene stručne priloge (tekst i odabrane fotografije), prezentovao je sve nacionalne spomenike sa područja Tuzlanskog kantona, koji ujedno predstavljaju najvrijednija dobra našeg naslijeđa.

Očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, a posebno najvrednijih dobara naslijeđa koja imaju status nacionalnog spomenika BiH jeste očuvanje kulture, historije i identiteta, kako države, regije, naselja, tako i pojedinca. Nacionalni spomenici su i dio naše turističke ponude, ukoliko ih zaštitimo, obnovimo i adekvatno koristimo, imamo vrijedna dobra po kojima možemo biti prepoznatljivi.

Stručni tim Zavoda je pripremio 51. tekst o nacionalnim spomenicima (koliko ih je do sada proglašeno na Tuzlanskom kantonu), koji su svake sedmice dostavljani medijima.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti