Četvrtak, 13 Juna, 2024
No menu items!

Završetak autoceste od Zenice do Žepča očekuje se krajem 2025. godine

U neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča, započinje dionica Poprikuše – Nemila. Karakteristična je po tome što je gotovo sva sadržana u objektima i tunelu. Od 5,5 kilometara dionice, 900 metara su objekti (mostovi, vijadukti), dok je 3659 metara tunel Golubinja. Izvođač radova je Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A. S, a nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S. r. l.

Trenutačno najveće gradilište na koridoru Vc nalazi se u Zeničko-dobojskom kantonu, na relaciji Zenica – Žepče, gdje se grade četiri dionice čijom će izgradnjom građani Bosne i Hercegovine dobiti novih 20 funkcionalnih kilometara ceste, ukupne investicijske vrijednosti 419,1 milion eura s PDV-om, objavile su Autoceste Federacije BiH.

Značaj projekta za BiH i regiju

Poprikuše – Nemila, Nemila – Vranduk, Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca četiri su dionice čija je izgradnja u toku, a nakon što iste budu završene, dionica do Žepča bit će skraćena za 15-ak kilometara.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 208,059.247,42 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 70 miliona eura, Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 90 miliona eura te bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 41,1 milion eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Dionica Nemila – Vranduk

Na prethodnu dionicu u Topčić Polju nadovezuje se dionica Nemila – Vranduk ukupne dužine 5,7 kilometara. Autocesta je projektovana s dva razdjelnim pojasom odvojena kolnika, koja će imati po dva vozna traka širine 3,75 m i jedan zaustavni trak širine 2,50 m. Na trasi autoceste gradit će se vijadukt Stara Stanica i četiri podvožnjaka.

Na izmještenom dijelu magistralne ceste, na potezima gdje trasa magistrale dolazi u koliziji s rijekom Bosnom, gradit će se dva mosta – M1 i M2. Također, planirana je izgradnja i jednotračnog kružnog raskrižja u naselju Nemila. U sklopu izgradnje poddionice Nemila – Vranduk izvodi se i regulacija rijeke Bosne kroz Nemilu u dužini oko 3 km.

Trenutačni fokus radova je na izmještanju magistralne ceste M-17 s obzirom na to da se jedino na ovom području trasa autoceste poklapa s postojećom magistralnom cestom.

Radovi se izvode na izgradnji trase autoceste: izvode se radovi na raščišćavanju terena, iskopu i nasipanju najvećim dijelom na izmještenoj magistralnoj cesti M-17 i djelomično na trasi autoceste, radovi na izgradnji AB potpornih zidova i geotehnički radovi. Izgrađeni su podvožnjaci Nemila sjever i odmorište, kao i pločasti i cjevasti propusti ispod trupa autoceste i izmještanje magistralne ceste. Izvedeni su AB potporni zidovi M17-1, M-17-3 i M17-4 kao dio magistralne ceste M17, a koji se nalaze uz korito rijeke Bosne. Iznad ovih zidova vrši se izgradnja potpornog zida od armiranog tla. U toku su radovi na objektu regulacije korita Nemilske rijeke te su završeni AB potporni zidovi Z4 i Z5 u blizini postojećeg mosta u Nemiloj. Počela je izgradnja rondoa na izmještenoj magistralnoj cesti M17, kao i radovi na produženju mosta u Nemiloj. Izvođač radova je HGG inşaat Anonim Şirketi, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Adel Al-Obaid Engineering Consultants i Ipsa institut d. o. o. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 64,956.530 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED).

Trasa autoceste dionice Vranduk – Ponirak na sjeveru se nastavlja na dionicu Nemila – Vranduk i na jugu na dionicu Ponirak – Vraca. Ukupna dužina dionice iznosi 5,3 km. Od objekata na trasi izdvajaju se mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2, koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje, i tunel Vranduk te tri manja vijadukta ukupne dužine 300 m. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku, zbog čega je isprojektiran značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi tehnologijom armirane zemlje.

Na dionici Vranduk – Ponirak od objekata su izgrađena dva mosta, Vranduk 1 i Vranduk 2, ukupne dužine 780 metara, te dva vijadukta po stotinu metara. Završeni su radovi na zasipanju galerije, kao i radovi na ugradnji ošupljenih rubnjaka u obje tunelske cijevi tunela Vranduk. U tokuu je ugradnja hidroizolacije na galeriji ulaznog portala lijeve tunelske cijevi, a regulacija potoka iznad galerije ulaznog portala desne tunelske cijevi. Radovi na izradi konstrukcije mostova Vranduk 1 i 2 te vijaduktima Crni potok i Koprivna 1 su završeni.

U dužini od 920 metara trase u toku su radovi na izradi tamponskog sloja armiranog nasipa i gabiona, kao i radovi na iskopu i zaštiti kosina.

Izvođač radova je Konzorcij Azvirt L. L. C i Hering d. d. Široki Brijeg, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Konzorcij DRI upravljanje investicij d. o. o. i DIVEL d. o. o. Sarajevo.

Vrijednost ugovora za izgradnju je 76,592.799,03 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Tunel Zenica

Građevinski radovi na tunelu Zenica u završnoj su fazi. Posljednja dionica od sjevera k jugu, koja se nadovezuje na Zeničku obilaznicu, dionica je Ponirak – Vraca, ukupne dužine 3,9 kilometara.

Tunel Zenica glavni je objekt na dionici Ponirak – Vraca i trenutačno je najduži iskopani tunel na autocesti koridora Vc u Bosni i Hercegovini. Dug je 3370 metara. Tunel Zenica prolazi ispod planine Vepar i imat će 11 poprečnih veza, od toga tri parkirne niše, veze za motorna vozila, najmoderniju opremu, videonadzorni sustav i telekomunikacijsku instalaciju, hidrantsku mrežu, dok će veliki dio opreme biti postavljen pred sami završetak radova čitave trase kako ne bi istekao garantni rok opreme dok se pravi ostatak dionice. Izvode se radovi na postavljanju hidrantske mreže, postavljanju regala za kabele u DTC i postavljanje PHD cijevi. U toku je i čišćenje instalacijskih kanala i priprema oplate za oslonački parapet, kao i finalna obrada ploha i rubova u revizijskim, hidrantskim, SOS i elektronišama.

Glavni građevinski radovi u tunelu Zenica trebali bi biti gotovi 8. septembra ove godine.

Uz tunel Zenica, grade se i tri lokalne ceste, i to Željeznička, Donja Gračanica i cesta za Klopče, koje su oštećene prilikom gradnje tunela, što je predviđeno sporazumom o prijateljskom okružju. Izvođač radova je Euro-asfalt d. o. o. Sarajevo, a nadzor nad izvođenjem radova vrši PROYAPI Engineering and Consulting INC. Balgat Ankara. Vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 69,508.325,25 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem Europske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Do sada je na koridoru Vc kroz BiH izgrađeno 126,5 kilometara autoceste. Izgradnjom ovih dionica korisnici će moći voziti se autocestom bez prekida na dužini od oko 130 kilometara, od Bradine na ulazu u Hercegovinu do Poprikuša nadomak Žepča, objavile su Autoceste Federacije BiH.

VIJESTI

Najnovije vijesti