Nedjelja, 19 Maja, 2024

6 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma

U američkoj bazi vojnog zrakoplovstva “Wright-Patterson”, koja se nalazi u gradu Dayton, je 21. novembra 1995. dogovoreno da se završi troipogodišnji rat i usaglašen je novi ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine. Nedugo zatim, 14. decembra 1995. godine, u Parizu je svečano i potpisan Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.

Glavni medijator za postizanje mira u Bosni i Hercegovini, američki diplomata Richard Holbrooke je u svojoj knjizi “Završiti rat” (To End a War) objasnio zašto je spomenuta baza izabrana kao mjesto pregovora o prekidu rata. Prema njegovim riječima, mislio je da aluzija na američku zračnu silu neće škoditi. Ocijenio je da će lokacija po sebi biti pritisak za postizanje dogovora.

Sporazumom niko nije zadovoljan, ali je njime postignuto ono najvažnije – mir. Bosna i Hercegovina je ostala međunarodno priznata država. Cijena toga je visoka decentralizacija na etničkoj osnovi – sporazum je odraz vojnih osvajanja do 1995.

VIJESTI

Najnovije vijesti