Petak, 14 Juna, 2024

60 miliona KM za 24.766 obrta i drugih samostalnih djelatnosti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Kako je saopćeno, Odlukom se utvrđuje lista korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima za period od 1. avgusta 2020. godine do 31. jula ove godine i iznosom dodjeljenih sredstava po Uredbi o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH, s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

– Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke utvrđena su u budžetu FBiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 59.999.335,49 KM i dodjeljuju se za 24.766 korisnika. Jedinična vrijednost koeficijenta u skladu sa Uredbom iznosi 859,88 KM.

Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika će izvršiti Federalno ministarstvo finansija, u saradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta na osnovu ove odluke. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti i obaveza u skladu sa Uredbom.

Kako je pojašnjeno, razlozi donošenja odluke je realizacija Uredbe, koja za cilj ima ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica za obrte i ostale samostalne djelatnosti u okolnostima pandemije COVID-19, opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima.

– Ova uredba je rezultat nastojanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi, usljed poteškoća u poslovanju subjekata male privrede.

Cilj dodjele finansijske pomoći je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Pravo na dodjelu finansijske pomoći po ovoj uredbi ostvarili su svi obrti i ostale samostalne djelatnosti, koje uredno izmiruju svoje obaveze, a na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH, kao i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ovakav vid dodjele pomoći elektronskim putem, bez dostavljanja bilo kakvih dokumenata, a na osnovu službenih evidencija, proveden je prvi put u Federaciji BiH uspješno, uz veoma pozitivne reakcije javnosti, te od strane subjekata male privrede kojima je pomoć namijenjena – navodi se u saopćenju.

Uredbom je podržano ukupno 44.056 radnih mjesta u Federaciji BiH. Ključ za raspodjelu sredstava je posječan broj radnika u periodu od 12 mjeseci, a maksimalan iznos pomoći po jednom subjektu je 30.000 KM. Isplata sredstava će biti obavljena u januaru 2022. godine.

Finansijska pomoć namjenjena je za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plaća za uposlenike odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike.

Uredba je omogućila samostalnim djelatnostima koje uredno izmiruju svoje obaveze i koji su očuvali zaposlene da postanu korisnici finansijske pomoći, bez bilo kakve procedure apliciranja i prikupljanja dokumentacije, što je svojevrsna novina i značajno olakšanje svim korisnicima.

Lista korisnika finansijske pomoći bit će objavljena na internet stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

avaz.ba

VIJESTI

BIZNIS vijesti