Utorak, 18 Juna, 2024

Povećana jednokratna pomoć za troškove sahrana i dženaza pripadnika branilačke populacije

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izmjenom se iznos od 2.100.000 KM, zamjenjuje sa iznosom od 3.100.000 KM.

Ova sredstva namjenjena su za dodjelu jednokratne pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija, fizičkim osobama koja pripadaju kategoriji branilačkih populacija. Imajući u vidu da je povećan broj pristiglih zahtjeva za troškove sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija, odobrena je unutrašnja preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu, te je iznos za ovaj transfer povećan za jedan miliona KM.

Danas je izmjenjena i Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca/branitelja“ utvrđenog Budžetom

FBiH za 2021.godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izmjenom se iznos od 3.000.000 KM zamjenjuje sa iznosom od 4.500.000 KM.

Ova sredstva namijenjena su za pomoć u liječenju fizičkih osoba koja pripadaju kategoriji branilačkih populacija. Imajući u vidu da je povećan broj pristiglih zahtjeva za pomoć u liječenju pripadnika branilačkih populacija ovaj transfer je unutrašnjoj preraspodjeli sredstava povećan za 1.500.000 KM.

rtvslon.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti