Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Banja Luka: Više od 40 predsjednika sudova i glavnih tužilaca diskutovalo o Strategiji o sigurnosti pravosuđa u BiH

Radna grupa za sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija VSTV-a Bosne i Hercegovine, održala je drugi radni sastanak, s ciljem daljnjeg razvoja izrade Strategije o sigurnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Sastanku je prisustvovalo više od 40 predsjednika sudova i glavnih tužilaca sa šireg područja Banja Luke, Prijedora, Doboja i Unsko-sanskog kantona, direktori i rukovodioci sudskih policija u BiH, predstavnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH te domaći i međunarodni eksperti. Aktivnost je podržana od strane EU4Justice projekta.
“Tokom prvog sastanka, održanog u Mostaru, Radna grupa je definisala sve operativne ciljeve i fokusirala se na prvi koji se odnosi na fizičku i tehničku sigurnost sudija i tužilaca, za što je već izrađen prijedlog strateških mjera.

Nastavljamo predani rad na izradi strateškog dokumenta za pravosuđe u BiH koji će unaprijediti stanje sigurnosti i zaštite institucija, osoblja, građana i podataka,“ naglasila je Biljana Simeunović, predsjedavajuća Radne grupe, članica VSTV-a BiH.
Kreiranje Strategije doprinijet će i daljnjem usklađivanju pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine s europskim standardima.

„Radna grupa, uz podršku projekta EU4Justice, zauzela je inkluzivan pristup na nivou države kako bi razmotrila različite perspektive i dala jednaku priliku svim predsjednicima sudova i glavnim tužiocima tužiteljstava širom zemlje da značajno doprinesu procesu razvoja Strategije o sigurnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Zahvalni smo predsjednicima sudova i glavnim tužiocima što su sudjelovali u radionici u Banjoj Luci kako bi Radnoj grupi predstavili svoje potrebe i očekivanja na osnovu iskustva u svakodnevnom radnom okruženju,“ kazala je Isabelle Arnal, šef projektnog tima EU4Justice.
Završni sastanak Radne grupe održat će se u Sarajevu u aprilu 2024. godine.

VIJESTI

Najnovije vijesti