Utorak, 5 Decembra, 2023

Banke u FBiH povećale dobit za 15 miliona KM

Banke u Federaciji BiH u 2018. godini ostvarile su čistu zaradu, odnosno dobit u iznosu od 255,4 miliona KM, što je za iznos od 15,4 miliona KM ili 6,4% više u odnosu na kraj prethodne godine.

Inače, u FBiH je na dan 31.12.2018. godine poslovalo 15 komercijalnih banaka u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.739 osoba.

Ukupni prihodi na nivou bankarskog sektora u FBiH iznose 1,2 milijarde KM, i oni su u odnosu na 2017. godinu veći za 5,1 miliona KM, što predstavlja povećanje manje od 1% (0,4%).

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2018. godine iznosila je 22,1 milijardu KM i za 1,9 milijardi KM ili 9,3% je veća u odnosu na 31.12.2017. godine.

Krediti, sa učešćem od 64,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2017. godine u iznosu od 1,1 milijardu KM ili 8,7%, tako da na dan 31.12.2018. godine iznose 14,3 milijarde KM.

U okviru sektorskog kreditiranja na dan 31.12.2018. godine prisutno je smanjenje učešća u kreditiranju privatnih preduzeća, vladinih institucija i stanovništva. Povećanje učešća u odnosu na kraj 2017. godine prisutno je kod kreditiranja bankarskih institucija, javnih preduzeća i nebankarskih finansijskih institucija.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast od 651,5 miliona KM ili 9,6%, tako da na dan 31.12.2018. godine iznose 7,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,2%.

Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 495,3 miliona KM ili 7,8%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 47,8% i na dan 31.12.2018. godine iznose 6,8 milijardi KM.

Učešće nekvalitetnih kredita (NPL) je smanjeno sa 9,7% na 8,5%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta I aktivnosti na naplati.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 31.12.2018. godine iznose 1,3 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 5,9%.

Depoziti su dostigli iznos od 17,6 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,8 milijardi KM ili 11,3% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,7% u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 553,8 miliona KM ili 6,7% i iznose 8,8 milijardi KM.

Ukupni kapital na dan 31.12.2018. godine iznosi 3 milijarde KM, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM i zabilježio je rast od 6% u odnosu na 2017. godinu, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti