Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Broj zaposlenih radnika u Federaciji BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 09.11.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 520.882 i u odnosu na prethodno objavljeni podatak od 31.10.2020. godine kada je broj zaposlenih iznosio 520.933, je manji za 51.  

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 09.11.2020. godine u odnosu na 05.05.2020. godine (kada je od početka pandemije korona virusa evidentiran najmanji broj zaposlenih 507.607) veći je za 13.275 zaposlenih.

Stanje broja zaposlenih na dan 09.11.2020.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_09_11_2020.pdf.

Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a). 

VIJESTI

BIZNIS vijesti