Ponedjeljak, 17 Juna, 2024

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 09.08.2021.godine

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 09.08.2021.godine iznosio je 526.519.  

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 09.08.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca
KantonTekuće stanje na dan 9.8.2021.Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranikaBroj zaposlenika po sjedištu poslodavca
Kanton Sarajevo141.189160.54826,82
Tuzlanski kanton102.16999.17319,40
Zeničko-dobojski kanton86.54281.64716,44
Hercegovačko-neretvanski kanton52.32152.6989,94
Srednjobosanski kanton51.86749.7529,85
Unsko-sanski kanton38.69338.0337,35
Zapadnohercegovački  kanton20.62720.2003,92
Kanton 1011.31311.0652,15
Bosansko-podrinjski kanton7.5106.9101,43
Posavski kanton5.7356.3981,09
Republika Srpska7.747 1,47
Brčko distrikt806 0,15
Ukupno:526.519526.424 

Stanje broja zaposlenih na dan 09.08.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/09_08_2021.pdf .

VIJESTI

BIZNIS vijesti