Subota, 20 Jula, 2024

Čavalić: Predlažemo “kozmetičku izmjenu” koja će omogućiti povećanje plata radnicima do 400 KM

Predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Admir Čavalić predstavio je peti izvještaj ovog Odbora i ključne zaključke.

Čavalić je kazao da je Odbor danas razmotrio tačke koje se odnose na sjednicu koja će biti u srijedu. Među njima su program rada Agencije za reviziju privatizacije, kvartalni izvještaj o dugu za 4. kvartal Federacije BiH, izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa, također zaključke našeg Odbora u vezi Federalne agencije za privatizaciju.

Pored toga su razmatrali i zahtjev poslodavaca u vezi dopune dnevnog reda sjednice kako bi se omogućile izmjene zakoni fiskalni na način da radnici u Federaciji BiH mogu imati do 400 KM više neto primanja.

“Ono što je interesantno za ovaj dug jeste da nema nekih alarma po pitanju zaduženosti Federacije za razliku od entiteta RS. Uostalom sam premijer RS konstatovao da se uslovno rečeno domaćinski upravlja u ovom bh. entitetu i nadamo se da će se tako i nastaviti”, rekao je.

On je kazao da po pitanju zaključaka u vezi Federalne agencije za privatizaciju, članovi Odbora zaista očekuju da će se zaključci usvojiti. To znači da će se konačno deblokirati Federalna agencija za privatizaciju, radnici će napokon primiti svoje plate i nastavit će funkcionalno djelovati.

Čavalić je kazao da je Odbor usvojio nekoliko zaključaka vezano za poslodavce i njihov zahtjev.

“Odbor podržava njihovu urgenciju na način da se dopuni dnevni red, da idu ti zakoni kako bi se omogućile do 400 KM veće plate za radnike u Federaciji BiH uz 11 posto plaćanja samo za PIO doprinose. Također smo zaključili da Odbor predlaže Vladi Federacije BiH da formira radnu grupu za pripremu fiskalnih zakona. Moramo čim prije raditi na strateškim fiskalnim zakonima. Iz dana u dan se mijenja situacija na tržištu rada, došlo je do određenog zasićenja, nema više radnika, nema poticaja za zapošljavanje nove radne snage koja konstantno odlazi”, rekao je.

Pojasnio je da su trenutno iz parlamentarne procedure povučena dva ključna zakona o izmjeni poreza na dohodak i o doprinosima. Na njima se radilo sedam godina, a sada su se povukli dolaskom nove vlade FBiH. Očekuje da oni čim prije vrate te zakone.

“Međutim, ukoliko mi do kraja godine ne usvojimo te zakone, njihova implementacija, u slučaju da usvojimo naredne godine, ide tek od 2025. godine. Da ne bi gubili gotovo dvije godine, poslodavci su predložili, a mi smo pustili u parlamentarnu proceduru izmjene zakona na način da se omogući poslodavcima ove godine da isplate do 400 KM višu platu, a s druge strane samo da plate 11 posto doprinosa za PIO. To bi dovelo do toga da poslodavci mogu dići platu što mogu zahtijevati radnici, a na jedan način da ‘upecamo’ poslodavce da dočekaju sljedeću godinu sa većim platama. Dok čekamo novu vladu, kao što smo sedam godina čekali staru vladu, hajde da uradimo jednu kozmetičku izmjenu, temporalni zakon koji će samo vrijediti dok se ne donese ključna izmjena. Odbor je to jednoglasno podržao i nadam se da će se usvojiti”, kazao je.

Odbor također predlaže da se čim prije stavi u proceduru izmjena zakona o bankama. Prihvatio je i zaključke da se ide u stratešku saradnju sa međunarodnim organizacijama. Ovaj odbor stoji na raspolaganju da se bavi pitanjem zapošljavanja u strategiji zapošljavanja i slično.

“Moram napomenuti u vezi igara na sreću. Imali smo direktora porezne uprave Federacije BiH kao izvjestioca. Mi smo tražili dopunu informacija, posebno nas zanima koliko je uplaćeno poreza od ukupnog prometa do 100 KM uplata i preko 100 KM. Moguće da se dosta toga radi na tome da se uplaćuje da 100 KM prikaže drugačije kako bi se radila evazija uplate poreza i slično”, kazao je.

Klix

VIJESTI

BIZNIS vijesti