Utorak, 23 Jula, 2024

Članovi Eko udruženja ˝Seona-Ratiš˝ uspješno okončali još jedan projekat

SeonaRatis

Članovi Eko udruženja ˝Seona-Ratiš˝ okončali su uspješno još jedan projekat. U svojim nastojanjima da zaštite okoliš, očuvaju prirodna bogatstva i promovišu ekološki , zdrav život i da Ratiš i dovište promovišu  kao destinaciju za vjerski i rekreativni turizam prijavili su se na javni poziv za UG koji je raspisala Općina Srebrenik 2013. god.

SeonaRatis1

 Za svoj projekat pod nazivom “Ratiš netaknuti biser prirode-Pješacke staze i vjerski turizam” dobili su 2014. godine novčanu podršku od Općine Srebrenik u iznosu od 2000 KM. Projekat je realizovan u periodu od 01.08-31.12.2014. god. i u toku ovog projekta članovi Eko udruženja˝Seona-Ratiš˝ proveli su nekoliko aktivnosti i akcija među kojima je :promocija vjerskog turizma ,pomoc u uređenju pristupnih pješačkih staza i puteva ka dovištu na Ratišu, uređenje odmarališta za pješake, uređenje info pultova sa kartama i informacijama, uređenje putokaza ka dovištu,te postavljanje šadrvana i uređenje uže lokacije oko odmarališta.

SeonaRatis3
Sve ovo je urađeno volnterski i članovi UG “Seona-Ratiš” su, kako kažu,  zahvalni na doniranim sredstvima i još jednom su pokazali da mala i skromna sredstva mogu da potaknu na djelovanje u zajednici i poluče velike rezultate  kao što su aktivizam mladih, borba za ljepše i uređenije mjesto za život , očuvanje prirode i okoliša. Ekološko udruženje “Seona -Ratiš” sa svojim članovima planira i u buduce nastaviti sa svojim aktivnostima na očuvanju životne sredine i na promovisanju zdravog načina življenja i aktivizma kod mladih i odraslih.U svojim dugoročnim planovima ima za cilj da od dovišta napravi prepoznatljivu destinaciju za vjerski turizam, a od Ratiša mjesto za šetnje,biciklizam, porodična druženja i uživanje u prirodi.

SeonaRatis2

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI