Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Danas odluka da li će penzioneri u FBiH imati pravo na penziju ako povremeno rade

U fokusu današnje sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH bit će predložene izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, imenovanja novih članova radnih tijela ovog parlamenta, kao i nekoliko federalnih institucija te nacrt novog zakona o likvidacionom postupku. 

Ukoliko izmjene i dopune Zakona o PIO izglasa Dom naroda i stupe na snagu to znači da penzioneru neće biti obustavljena penzija kod sticanja dodatnih prihoda na povremenim poslovima.

Predloženim izmjenama koje je već usvojio Predstavnički dom, propisano je pravo da se invalidska penzija obezbjeđuje korisniku koji nije u obaveznom osiguranju. Do sada je ovo pravo bilo regulisano samo za porodičnu penziju.

S obzirom na to da je korisnik porodične penzije bio sposoban za rad, izostavljeni su korisnici invalidske penzije, pa su oni ovom izmjenom uvedeni u Zakon o PIO.

Izmjena je izvršena na način da je obrisan član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je bila propisana obustava isplate penzije u slučaju sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju budući da je ovaj član Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim.

U okviru tačke izbori i imenovanja, na sjednici bi Dom naroda trebao glasati o donošenju odluke kojom bi se imenovali novi članovi Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK) i to Samir Hadžihuseinović, Sanela Pokrajčić i Vesna Marić na mandatni period od pet godina.

Ako delegati izglasaju ova imenovanja na dužnost će stupiti novi članovi FERK-a kada se odluka objavi u Službenim novinama Federacije BiH, budući da je već usvojena u Predstavničkom domu.

Podsjećamo, u julu prošle godine usvojen je Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, prema kojem su, sa predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, ovlasti da predlažu članove FERK-a prebačene na Vladu Federacije BiH koja sada predlaže Parlamentu nove članove FERK-a.

Delegati će glasati o tome da se uvede institut skraćenog dobrovoljnog likvidacijskog postupka po službenoj dužnosti, koji je u Republici Srpskoj uveden još 2019. godine, a kojim se značajno skraćuje period trajanja i pojednostavljuje likvidacioni postupak.

To je propisano Nacrtom novog zakona o likvidacionom postupku, jer je zakonski tekst koji se trenutno primjenjuje u Federaciji BiH donesen 2003. godine. Sadrži svega 17 odredaba, za koje se u dosadašnjoj primjeni pokazalo da nisu dostatne za rješavanje svih situacija u praksi, a što je rezultiralo različitim postupanjem sudova u određenim pravnim situacijama.

Donošenje tih novih odredbi u likvidacionom postupku dio je prioritetne reforme koja se provodi radi otklanjanja ključnih prepreka za investiciona ulaganja u Federaciji, a koja bi u Federaciju donijela znatna novčana sredstva kao i nova radna mjesta. Predstavnički dom je odobrio ovaj Nacrt, te se očekuje da će to učiniti i Dom naroda kako bi zakon mogao biti upućen u javnu raspravu, a potom biti izrađen prijedlog novog zakona o likvidacionom postupku.

Također, delegati će se izjašnjavati i o Prijedlogu zakona o dopuni zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u odredenim općinama, kojim se treba utvrditi novi naziv mjesta Drapnići, koje se izdvaja iz naseljenog mjesta  Podorašje.

Stanovnicima iz mjesta Drapnići ova zakonska dopuna je važna kako bi što prije mogli aplicirati na pozive finansiranja projekata iz domena poljoprivrede i stočarstva. Ako je odobri Dom naroda bit će omogućeno da stupi na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH budući da je ovaj zakon već usvojen u Predstavničkom domu.

Poslanici su usvojili i novu Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2024.-2027. godina, o kojoj će sutra glasati Dom naroda FBiH i time će se izjasniti da li želi da ovaj dokument postane krovni strateški dokument za jačanje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici i nasilje nad ženama.

Na dnevnom redu sjednice nalaze se i odluke o pristupanju izradi regulacionih planova Štrbački buk i historijsko gradsko područje Jajce za period od deset godina.

Klix

VIJESTI

Najnovije vijesti