Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Delegacija Vlade TK u posjeti Srebreniku

POSJETA - MINISTRI - 27 JUN - 2016 001

Delegacija Ministarstva pravosuđa i uprave u Vladi TK-a, na čijem čelu je bila ministrica Ivana Kulić jučer je posjetila općinu Srebrenik.  Zajedno sa ovom delegacijom u pratnji je bio i ministar finansija u Vladi TK-a, Jakub Suljkanović.

Općinski načelnik dr. sci. Nihad Omerović sa najbližim saradnicima sa ovom delegacijom je razgovarao o aktivnostima na skorom početku temeljite rekonstrukcije stare općinske zgrade u ulici Radnička, u kojoj su do protekle, 2015. godine, bile smještene  i neke Općinske službe; Služba vijeća i Služba načelnika, kao i kabinet Općinskog načelnika.
Još u decembru 2013. godine je ozakonjeno ponovno uspostavljanje Općinskog suda u Srebreniku, što je samo po sebi zahtijevalo vrlo velik posao, krupne korake, i dosta vremena.
Aktivnosti su, a po ranije postignutom Sporazumu, intenzivirane nakon prelaska u našu novoizgrađenu općinsku zgradu u ulici Varoških polja.
Riješeno je pitanje prostorija Socijademokratske stranke – SDP, kao i otkup jedne garaže u suterenu zgrade, koja je bila u vlasništvu privatnog lica. Za ova dva pitanja su iz budžeta Općine izdvojena sredstva u visini od 170.000 KM, SDP-u je plaćen novi prostor, a predmetana graža otkupljena od privatnog lica. Takođe je urađena i Projektno tehnička dokumentacija – Projekat rekonstrukcije, a u toku je Revizija cjelokupnog Projekta.
Općina Srebrenik je obezbijedila sredstva za izradu Projektno tehničke dokumentacije za  Sud, naručila izradu Projekta, kao i Reviziju istoga, koja je pri kraju. Nakon Revizije će uslijediti novi sastanci i dogovori oko konkretnih koraka na maksimalnom ubrzanju otvorenja “novog – starog” Općinskog suda u Srebreniku, kao i odnos finasiranja na okončanju svih projektom predviđenih radova.
Projektom je predviđena temeljita rekonstrukcija kompletne zgrade, krovišta, vanjske stolarije, unutrašnjih vrata i prozora, sistema grijanja i utopljavanja zgrade, mokrih čvorova, nabavka opreme, namještaja, računara i sl.  Tako će nakon 15 godina i gašenja Općinskog suda 2.000-te godine,  Općinski sud ponovo biti vraćen Srebreniku i njegovim  stanovnicima.
Općinski načelnik se zahvalio Ministrici Kulić na posjeti, kao i Ministru Suljkanoviću, zajedno sa saradnicima, uz molbu da se maksimalno založe na ubrzanju svih aktivnosti na što skorijoj realizaciji projekta Općinski Sud u Srebreniku.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI