Nedjelja, 14 Aprila, 2024

EKI-Naši kreditni proizvodi, usluge i inovacije u poslovanju su kontinuirani odgovor na potrebe i zahtjeve naših klijenata

Mikrokreditna organizacija EKI, koja posluje već gotovo 25 godina jedna je od vodećih mikrokreditnih institucija u BiH. Pozicija lidera na mikrokreditnom tržištu nameće kao prioritet stalno prilagođavanje potrebama i zahtjevima klijenata. Od jeseni će u ponudi ove organizacije biti i kreditni proizvodi koji će klijentima pružiti niz dodatnih pogodnosti. O tome i novim poslovnim poduhvatima smo razgovarali sa direktorom EKI-ja gospodinom Esadom Uzunićem.
Na koji način svoje kreditne proizvode i usluge prilagođavate klijentima?


Esad Uzunić: Kontinuirana istraživanja i analize koje radimo rezultirali su zaključkom da je klijentima najvažnije da kreditna sredstva dobiju na što brži i jednostavniji način i to je ono što nastojimo konstantno raditi i čemu smo maksimalno posvećeni. Pri tome, naravno, moramo pratiti i kontrolisati sve rizike i za klijente i za organizaciju. Stoga nam je najvažnije da je naša ponuda izbalansirana i prilagođena potrebama klijenata. U prethodnom periodu jedna od novina u našoj ponudi bio je kreditni proizvod Ekspres pozajmica, koji je izuzetno dobro prihvaćen i od aktivnih i od novih klijenata. Radi se o kreditnom proizvodu sa iznosom do 3.000 KM i rokom otplate do 12 mjeseci na kojem je maksimalno pojednostavljen proces odobravanja kredita i znatno smanjena količina potrebne dokumentacije koju je klijent dužan da obezbijedi. Ovaj kreditni proizvod se takođe odobrava bez žiranata, što je njegova posebna pogodnosti.

Da li ćete takav pristup proširiti i na druge kreditne proizvode?
Esad Uzunić: Vodeći se veoma dobrim praksama u isplatama Ekspres pozajmica, EKI je donio odluku da pojednostavljene uslove i procedure odobravanja kredita proširi i na sve druge kreditne proizvode u iznosu do 3.000 KM sa rokom otplate do 12 mjeseci. Radi se o kreditnim proizvodima za pokretanje i razvoj malog biznisa, poljoprivrede, obrtništva i uslužnih djelatnosti, kao i o kreditima za neposlovne namjene. Sa ciljem adekvatne promocije ovih promjena tokom oktobra, novembra i decembra provodimo akciju koja klijentima omogućava posebne pogodnosti tako što će i ovi krediti biti odobravani bez troškova obrade.
Dakle, novina je u tome da će sada svi aktivni i potencijalni klijenti imati pristup kreditima do 3.000 KM sa značajno jednostavnijim uslovima?
Esad Uzunić: Upravo tako. Ova promjena se odnosi na sve kreditne proizvode. Ideja o promjeni uslova nastala je zbog dobrog iskustva sa Ekspres pozajmicama i našeg nastojanja da svim našim postojećim i novim klijentima omogućimo jednostavnije i povoljnije finansiranje uvijek kada im je potrebna brza i jednostavna obrada kredita. EKI je na mikrokreditnom tržištu prisutan 25 godina i putem 77 kancelarija nudi usluge na području cijele BiH, a svih 315 uposlenika je posvećeno istom cilju, da konstantno odgovorimo potrebama naših dugogodišnjih klijenata i zahtjevima potencijalnih klijenata.
Kakav uticaj ove promjene u brzini i jednostavnosti procedure imaju na kvalitet usluge prema klijentima?
Esad Uzunić: Naš stalni cilj je da, postupajući odgovorno i vodeći računa o njihovoj kreditnoj sposobnosti, imamo zadovoljne klijente, koji će u kratkom roku, kroz kvalitetnu obradu kreditnog zahtjeva, doći do potrebnih finansijskih sredstava. Odgovornost i transparentnost u poslovanju i u odnosima sa našim klijentima, lokalnim zajednicama i poslovnim partnerima izuzetno su nam važni. EKI je sa svojim klijentima izgradio odnose partnerstva i povjerenja, a u korist toga govori podatak da imamo oko 40.000 aktivnih klijenata, te da većina njih sa EKI-jem posluje godinama, tako da smo sigurni da smo i ovaj put ne samo zadržali nego i unaprijedili kvalitet usluge.
Kada govorite o transparentnosti, da li u komunikaciji sa klijentima koristite nove tehnologije i mogućnosti koje pruža internet?
Esad Uzunić: Konstantno nastojimo da razvijamo i unapređujemo digitalizaciju poslovanja i koristimo savremene tehnologije kako bi klijentima bili dostupniji, olakšali im komunikaciju i minimalno trošili njihovo vrijeme. Brojni su načini online komunikacije koji su dostupni klijentima, poput društvenih mreža, Messenger-a i Viber-a, te EKI web stranice i mobilne aplikacije posredstvom kojih svi zainteresovani mogu dobiti aktuelne i korisne informacije iz EKI-ja. Posebno smo ponosni na EKI poslovni klub koji predstavlja besplatnu uslugu oglašavanja za klijente putem koje nastojimo da omogućimo njihovo povezivanje kako bi imali mogućnost da međusobno trguju, poslovno sarađuju i razmjenjuju korisne informacije putem EKI oglasnika i internet stranice posebno namijenjene za EKI poslovni klub. Veoma smo zadovoljni učincima ovakvog načina poslovanja, a svakako pozivamo naše klijente da koriste mogućnosti online komunikacije i poslovanja sa EKI-jem jer na taj način štede svoje vrijeme, a dobijaju potpunu uslugu.
Da li ste počeli sa promotivnom kampanjom novih kreditnih proizvoda?
Esad Uzunić: Da. Krenuli smo sa intenzivnom promotivnom kampanjom kako bismo ove promjene predstavili tržištu. Vjerujem da ćemo i ovaj put ispuniti očekivanja naših postojećih i potencijalnih klijenata i pomoći im da brzo i jednostavno ostvare svoje ciljeve.

VIJESTI

BIZNIS vijesti