Srijeda, 28 Februara, 2024

FINconsult održao peti ovogodišnji seminar KPE računovođa i revizora u Tuzli

FINconsult je danas  u Tuzli u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo
FINra održao 5. ovogodišnji ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-
računovodstvene profesije u BiH, na temu:
PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN 2017., NOVI MRS/MSFI I FINANSIJSKO
IZVJEŠTAVANJE, PORESKO RAČUNOVODSTVO, FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA,
I PRIMJENA NOVIH PROPISA
Na seminaru su prezentirane aktuelne teme vezane za pripremne radnje za godišnji obračun 2017.,
uticaj novih MRS/MSFI na finansijsko izvještavanje u BiH, poresko računovodstvo, finansijsko
upravljanje i kontrolu, internu reviziju u javnom sektoru, te primjenu novih propisa.
Ovo je bila prilika da se u direktnim kontaktima sa kompetentnim predavačima pojasne nedoumice i
nejasnoće, te otklone dileme u primjeni relevantnih propisa, pravilnika, zakona koji su od značaja za
rad finansijsko-računovodstvene profesije.
Pripremljen je sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera, kao i prezentacije
kompetentnih predavača, a sve u cilju da ovaj seminar bude od što veće koristi za učesnike seminara.
Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na današnjem seminaru,
čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.
FINconsult pored Tuzle nastavlja sa seminarima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-
računovodstvene profesije u BiH u još 5 bosansko-hercegovačkih gradova:
– Gračanica 13.12.2017. – Zgrade općine Gračanica
– Sarajevo 14.12.2017. – hotel Grand,
– Jelah-Tešanj 19.12.2017. – hotel AA Jelah,
– Gradačac 20.12.2017. – Skenderija,
– Brčko 21.12.2017. – hotel Jelena.
Više o seminarima i narednim edukacijama edukativno-konsultanske kuće FINconsult možete
pogledati na www.finconsult.ba

VIJESTI

BIZNIS vijesti