Četvrtak, 22 Februara, 2024

Informacija o stanju na terenu na području Srebrenika: Saniraju se štete, građani se pozivaju da i dalje budu u pripravnosti, proglašeno stanje prirodne nepogode

Štab civilne zaštite općine Srebrenik je u toku jučerašnjeg dana počeo svoje djelovanje na sprječavanju nastanka odnosno ublažavanju posljedica poplave na području općine Srebrenik. Mnogi građani i pravna lica su bila ugrožena poplavom  zbog  bujičnih potoka, ali i rijeke Tinje i njenih pritoka.

            Tokom jučerašnjeg dana najteža situacije je bila u naseljima:

Mahala – Previle, Tinja- Polje,   Potpeć – Polje , Bjelave, D. Potok II, Špionica – Centar, a kritično je bilo i u naseljima; Bare, Dedići, Polja – Seona, kao i na Luci, uzvodno uz Moranjačku rijeku.

            Juče je na teren odveženo skoro 100 m3 pijeska i podijeljeno 1.000 vreća, što je korišteno za zaprečivanje i odbranu od nadirućih bujica i plavnog vala.

            Tokom današnjeg dana, Štab civilne zaštite je angažovao snage i sredstva civilne zaštite u svrhu sprječavanja odnosno otklanjanja posljedica poplava i klizišta.

            Cilj aktivnosti štaba je  uspostava prometa  na ugroženim lokalnim putnim komunikacijama u nasljima: D.Potok, Bjelave i Cage.

            Danas se izvode radovi teškom mehanizacijom na nekoliko lokaliteta, a kako bi se sanirale jučerašnje štete i oštećenja koja bi mogla prouzrokovati prekid putnih komunikacija, urušavanje obala ili mostova, te ugrožavanje stambenih i privrednih objekata.

            Dva tima profesionalne vatrogasne jedinice su  cijelo vrijeme na terenu i rade na crpljenju vode iz zaplavljenih objekata i čišćenju bunara od naplavina.           

            U skladu sa Zakonom o zaštiti od spašavanja, Opštinski štab je tokom dana  ( nedjelja 02.06.2019 ) predložio, a Općinski načelnik je donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplave i klizišta sa vremenom nastanka u 09,00 sati.

            Na osnovu ove Odluke Štab civilne zaštite je donio dvije naredbe i to:

1. Naredbu o angažovanju snaga i sredstava zaštite i spašavanja i

2. Naredbu o provođenju mjera zaštite i spašavanja.

            Prognoze vremena za naredna tri dana nisu ohrabrujuće, te se građani pozivaju da budu pripravni kako bi zaštitili sebe i svoju imovinu.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI