Srijeda, 29 Novembra, 2023

Inspektori pripremaju prijedloge za preciznije reguliranje vodnih naknada u FBiH

Federalni, kantonalni i općinski vodni inspektori dostavit će prijedloge i primjedbe na pravilnik koji je trenutno u procesu izmjena i dopuna da bi se preciznije reguliralo pitanje vodnih naknada za korištenje i zaštitu voda, eksploataciju materijala iz vodotoka i zaštitu od poplava, te kontrola utvrđivanja i naplate vodnih naknada u FBiH.

Glavni federalni vodni inspektor objedinit će prijedloge i primjedbe te ih proslijediti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na daljnju obradu.

Dogovoreno je to na sastanku u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove, održanom na poziv glavnog federalnog vodnog inspektora.

– Konstatirano je i da je Pravilnik neophodno uskladiti s istim pravilnikom u Republici Srpskoj, da bi se ujednačilo stanje i postupanje u toj oblasti – saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Radi se o Pravilniku o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada, a jučerašnjem sastanku su prisustvovali i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti