Ponedjeljak, 25 Septembra, 2023

Javna kampanja u Srebreniku „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“

kampanja5

Javna kampanja „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“, koju organizuje Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH), povodom 03. maja – Svjetskog dana slobode medija, održana je juče i u Srebreniku. Volonteri Lokalnog tima ONAuBiH Srebrenik su na info štandu, koji je bio postavljen gradskom trgu, upoznali građane s njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje medija, kroz pojašnjenje Žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH. Također,  provedeno je anketno ispitivanje o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiran informaciju, uz podjelu Kodeksa za štampu i online medije Vijeća za štampu u BiH i magazina Karike, koji realizuju mladi novinari ONAuBiH. Glavni cilj cjelokupne kampanje bio je animacija građana da koriste svoje građansko pravo i šalju žalbe Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i da se informišu o stanju medijskih (ne)sloboda u BiH, te da konstantno ugrožavanje sloboda izražavanja i informisanja predstavlja povredu osnovnih ljudskih prava na istinito i pravovremeno izvještavanje. Evo kako je to izgledalo u našem gradu:

kampanja3

kampanja2

kampanja1

kampanja

kampanja6

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI