Četvrtak, 25 Jula, 2024

Lijek za trudnice se povlači s tržišta

trudnica

Lijek za trudnice ginipral povlači se s tržišta u BiH, nakon što je Evropska agencija za lijekove (EMA) upozorila na moguće kardiovaskularne rizike zbog njegove primjene.”Čim smo dobili informacije o ovom lijeku, kontaktirali smo proizvođača ‘Alkaloid’ Skoplje, koji je nosilac ovog lijeka, da promijeni svoje uputstvo za pacijente. Mi smo sada u proceduri povlačenja giniprala oralnog oblika”, potrdila je danas Nataša Grubiša, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.Komisija za farmakovigilansu i procjenu rizika (PRAC) zaključila je da postoji rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih neželjenih dejstava i za majku i za plod kada se koristi velika doza kratkodjelujućih beta-agonista u ginekološkim indikacijama. Sakupljeni podaci ukazuju da rizik uglavnom nastaje dugotrajnom upotrebom. S obzirom na kardiovaskularni rizik i malu dostupnost podataka o uticaju lijeka u oralnom obliku i u obliku supozitorija, PRAC je zaključio da njihov odnos korist – rizik nije povoljan i da se ovaj lijek ne bi smio više koristiti u ginekološkim indikacijama.Pomenuti lijek za trudnice povučen je i s tržišta Srbije, ali i partuzisten, takođe za trudnice, koji ima istu primjenu kao i ginipral, kojeg, prema riječima Nataše Grubiše, nema na našem tržištu osim u distriktu Brčko, ali se koristio intraventno.

Izvor: Nezavisne novine

VIJESTI

Najnovije vijesti