Nedjelja, 19 Maja, 2024

MUP TK – Svečana zakletva mlađih inspektora

U ponedjeljak je u prostorijama PU Lukavac od strane ministra Huseina Topčagića i direktora Uprave policije MUP TK-a Dževada Kormana sa saradnicima, upriličena svečanost polaganja zakletve za deset mlađih inspektora koji su nakon školovanja na policijskoj akademiji u Sarajevu zasnovali radni odnos u MUP-u TK-a.

Direktor policije Dževad Korman je u svome obraćanju upoznao mlađe inspektore sa izazovima i obavezama koji ih očekuju u budućem radu, sa željom da svoja znanja sa policijske akademije na što uspješniji naćin primjenjuju u svom poslu, pri tome poštujući odredbe Zakona o policijskim službenicima i Zakona o unutrašnjim poslovima TK-a i daju svoj doprinos u zaštiti građana i njihove imovine na području Tuzlanskog kantona.

Ministar Husein Topčagić je čestitajući mlađim inspektorima početak profesionalne karijere u Upravi policije MUP-u TK-a, te istakao potrebu kadrovskog i materijalno-tehničkog opremanja Uprave policije, sa ciljem stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog okruženja na području Tuzlanskog kantona za sve građane našeg kantona.

Nakon položene svečane zakletve mlađi inspektori su raspoređeni  u organizacione jedinice unutar Uprave policje MUP-a TK-a čime počinje njihov profesionalni angažman u ovoj instituciji.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti